Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Matematisk orienterede emner


Indtastning af tal

 • Klik i celle A1 

 • Skriv tallet "123,456789"

 • Tryk  

Hvis man indtaster et tal, der er for stort til cellen, finder Excel selv en passende afrunding.

 • Klik i celle C1 
 • Skriv tallet "10000000000" (10 nuller)
 • Tryk  
 • Klik i celle C2 
 • Skriv tallet "100000000000" (11 nuller)
 • Tryk  

E+11 betyder at tallet foran skal ganges med et 1-tal efterfulgt af 11 nuller: 100000000000. Skrivemåden kaldes Videnskabelig notation.

Hvis et tal er meget lille kan der fx stå 2E-12, hvilket bet tyder 2/1000000000000

Du kan let konvertere Videnskabelig notation til normal repræsentation.
 • Tryk fold-ud-pil ved talformat
 • Vælg Tal
 

Formatering af tal

 • Udfyld et regneark som vist

 • Klik i celle A2

 • Vælg fanen Startside

 • Vælg gruppen Tal

 • Tryk fold-ud-pil ved  Standard (1)

 • Vælg Valuta (2)

 
 • Højreklik i celle B2 (1)

 • Vælg Formater celler...(2)

 
 • Vælg Brugerdefineret (1)

 • Skriv 0" Stk." i feltet Type  (2) (Husk mellemrum foran Stk.)

 • Tryk OK (3)

(Man kan naturligvis kun angive et helt antal stk. Hvis du derimod har brug for en enhed med et antal decimaler kan det fx angives på denne måde: 0,000" kg")
Nu ser opstillingen således ud.
 • Klik i celle A2

 • Tryk Formatpensel

 • Klik i celle C2

 • Indtast formlen =A2*B2

 • Klik på   eller tast Enter

Tip: I stedet for at skrive cellehenvisningerne A2 og B2 kan du blot klikke i de relevante celler mens du skriver formlen.

Nu ser opstillingen således ud. 

Hurtig justering af decimaler

 • Skriv  et tal med mange decimaler (Det viste tal har 15 betydende cifre)

 • Tryk Formindsk decimal et passende antal gange

Her ses PI med 5 decimaler (6 betydende cifre). Tallet er dog stadig lagret i regnearket med 15 betydende cifre. Det er kun visningen, der er ændret.

Tal der starter med nul

Undertiden ønsker man at angive tal med nul som første "ciffer"

 • Klik i celle D1

 • Tast 007

 • Tryk Indtast

Det har jo ikke meget med J Bond at gøre - det indtastede opfattes automatisk af Excel som et tal.
 • Slet indholdet  i celle D1

 

 • Klik i celle D1

 • Tast '007 (apostrof først)

 • Tryk Indtast

 

 • KlikI-mærket (1)

 • Vælg Ignorer (2)

 

Bemærk at tekst som standard venstrestilles og tal højrestilles. Det kan naturligvis ændres ved formatering af cellen ved brug af .

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle