Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Matematisk orienterede emner


Bland diagramtyper

I denne øvelse lærer du

 • at bruge forskellige typer afbildninger i samme diagram
 • at oprette sekundær lodret akse

Skroth & S. Windel A/S har et årsregnskab for virksomheden:

Hent og åben regnearket BlandDiagramtyper.xlsx

Hr. Skroth vil gerne have et stolpediagram for  indtægter og udgifter og i samme diagram en kurve, der illustrerer fortjenesten gennem en årrække.

 • Markér celleområdet A1:D9

 

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Søjle  (1)

 • Vælg Grupperet søjle (2)

 
 • Højreklik på kategorien Fortjeneste (1)

 • Vælg Skift seriediagramtype.... (2)

 
 • Dobbeltklik Kurve med datamærker

 

Det færdige diagram!

Hvis du ønsker at en dataserie skal have "sin egen" lodrette akse kan du gå frem som følger herunder.

 • Højreklik på kategorien Fortjeneste (1)

 • Vælg Formater dataserie.... (2)

 

 • Afmærk som vist

 

Det helt færdige diagram!

 

BlandDiagramtyperLøsning.xlsx  

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle