Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Matematisk orienterede emner


Histogram

Det følgende forudsætter at Dataanalyse er tilføjet

10 elever kaster med hver deres mønt. Efter hvert kast tæller de op, hvor mange gange de har fået krone og tallet noteres.

Hver runde kast kan opfattes som et eksperiment og eksperimentets resultat er antal krone.

Eksperimentet udfører de 200 gange.

Resultaterne er samlet i dette regneark PlatEllerKrone.xlsx.

 • Vælg fanen Data | gruppen Analyse

 • Tryk Dataanalyse

Herved fremkommer boksen Dataanalyse

 • Vælg Histogram (1)

 • Tryk OK (2)

 
 • Klik i  Inputområde (1)

 • Træk med musen gennem dataområdet A1:A201

 • Klik i  Intervalområde (2)

 • Træk med musen gennem dataområdet A1:A201

 • Afmærk Etiketter (3)

 • Afmærk Outputområde (4)

 • Klik i  Feltet for Outputområde (5)

 • Markér celle D3 i regnearket

 • Afmærk Kumulativ frekvens (6)

 • Afmærk Diagramoutput(7)

 • Tryk OK (8)

 

Her ses histogrammet med de summerede hyppigheder.

Et regneark med tilsvarende data for godt 2000 eksperimenter til belysning af normalfordelingen kan hentes her: normalfordeling.xlsx


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle