Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Matematisk orienterede emner


Graf og tendens

Skroth & S. Windel A/S har registreret at salget af fluxyflexfjedre til ejere af californiske benzinslugere er stærkt afhængig af $-kursen.

Resultatet af undersøgelsen er vist i regnearket.

Firmaet ønsker er vurdering af ved hvilken mindste $-kurs, det skal indstille eksporten til Californien.

 • Marker celleområdet A1:B38 ved at trække gennem det

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Punktdiagram (1)

 • Vælg Punktdiagram kun med datamærker (2)

Herved fremkommer en grafisk afbildning af indtjeningens afhængighed af $-kursen.

Du skal finde grafens skæring med den vandrette akse (1. aksen) for at kunne vurdere ved hvilken kurs der ikke kan forventes en indtjening.

 • Højreklik på et af punkterne i diagrammet (1)

 • Vælg Tilføj tendenslinje (2)

 

 • Afmærk  Lineær (1)

 • Afmærk Vis ligning i diagram (2)

 • Afmærk  Vis R-kvadreret værdi i diagram (3)

 • Tryk Luk (4)

Ligningen kan flyttes til et bedre sted i diagrammet.

R2 er et statistisk mål for hvor godt målepunkterne følger en ret linje. R skal være større end 0,990 for at man med sikkerhed kan tale om en lineær sammenhæng. Vi kan altså slutte at der kun tilnærmelsesvis er tale om en lineær sammenhæng mellem indtjening og $-kurs.
(De ville også være underlige hvis der var)

NB: I øvrigt kan være  en fejl i Excel2010: Den angivne ligning vises ikke altid korrekt. Der mangler et ciffer i det sidste tal.

 • Højreklik på tendenslinjeetiketten (1)

 • Vælg Formater tendenslinjeetiket (2)

 • Vælg Tal

 • Sæt Antal decimaler 0

 • Tryk Luk

Ligningen ser nu således ud:

y = -90970x + 678435

 

 • Klik diagrammet så det markeres

 • Vælg fanen Diagramværktøjer | Layout  (1)

 • Vælg  gruppen Akser (2)

 • Vælg  Primær vandret akse (3)

 • Vælg  Flere indstillinger for primær vandret akse (4)

 

 

 • Afmærk  Minimum Fast 3 (1)

 • Vælg Underordnet aksemærketype Indvending (2)

 
Nu ses at Skroth & S. Windel A/S ikke skal forvente indtjening på salg af fluxyflexfjedre, når $-kursen kommer over 7,50 $, med den usikkerhed, der hænger sammen med de meget spredte målinger.
Nu skal der oprettes en tabel på basis af den fremstillede ligning.
 • Udfyld regnearket som vist (1)

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen i celle E1

Her ses et udsnit af en tabel, der viserSkroth & S. Windel´s indtjening på salg af fluxyflexfjedre afhængigt af -kursen.

fluxyflexfjeder-loesning.xlsx

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle