Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Matematisk orienterede emner


Dataanalyse

Hvis ikke Dataanalyse findes i fanen Data, skal du installere den ved følge nedenstående:

  • Tryk Officeknappen

  • Tryk Excel-indstillinger

Herved åbnes boksen Excel-indstillinger

  • Tryk Tilføjelsesprogrammer

Herved åbnes ruden Tilføjelsesprogrammer

  • Vælg  Excel-tilføjelsesprogrammet i listen Administrer (1)

  • Marker Analysis ToolPak (2)

  • Tryk Udfør (3)

Herved åbnes boksen Tilføjelsesprogrammer

 
  • Afmærk Analysis ToolPak  (1)

  • Tryk OK (2)

 
  • Tryk Ja for at installere

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle