Løn- og personaleskema

Projekt mappen omhandler løn og personaleforhold for en skole.

Projektmappen indeholder et regneark med Persondata og et regneark med data fra løntabellen Løndata.

Du skal fremstille et komplet skema til beregning af personalets løn. Desuden ønsker ledelsen oversigter der afspejler fordelinger af kvalifikationstillæg, alder og løn.


Persondata indeholder flg. felter:

Fornavn
Efternavn
CPR

Køn
Alder
Ansat
Anc.
Anc. Type

Stilling
Kv. 1
Kv. 2
Kv. 3
Kv.tillæg
Grundløn
Anc.tillæg
Løn

Data til de røde felter skal indtastes (eksempeldata er indført i regnearket).

Hver ansat kan få op til 3 kvalifikationstillæg (Kv.1 - Kv.3), der hver især kan være af typen A, B eller C som defineret i Løndata.

 • Køn beregnes ud fra CPR (se evt. Alder og køn fra CPR)

 • Alder beregnes ud fra CPR (se evt. Alder og køn fra CPR)

 • Anc. (Anciennitet) beregnes som antal år siden ansættelsesdatoen Ansat.

 • Anc. Type  beregnes som antal perioder á 5 år siden ansættelsesdatoen Ansat.

 • Grundløn hentes i fanen Løndata under hensyn til Stilling. Her er det nødvendigt at bruge 4 betingelser - fx:
  HVIS (Leder; så Lederløn; ellers HVIS (Adm. ; så Adm.løn; ellers HVIS (Ren.; så Ren.løn; ellers HVIS (Tekn.; så Tekn.løn; ellers Lærerløn))))

 • Anc.tillæg beregnes som Anc.tillæg i fanen Løndata gange Anc. Type. Her er det nødvendigt at bruge de samme 4 betingelser som ovenfor.

 • Kv.tillæg beregnes som summen af Kv. 1, Kv. 2 og Kv. 3. Kv beregnes som 3 betingelser.

 • Løn beregnes som summen af Kv.tillæg, Grundløn og Anc.tillæg


 • Udfør datavalidering på Stilling: Adm.; Lærer; Ren.; Tekn.; Leder (se evt. Datavalidering)

 • Udfør datavalidering på Kv. 1, Kv. 2 og Kv. 3 så der kun kan indtastes værdierne A, B, C, a, b, og c. (se evt. Datavalidering)

 • Udfør betinget formatering på Kv. 1, Kv. 2 og Kv. 3 så de fremtræder med forskellige farver afhængigt om værdierne er A, B eller C (se evt. Betinget formatering)

 • Udfør betinget formatering med datalinjer på alle kolonner med talværdier så størrelse af værdierne afspejles ved længden af en farvet markering (se evt. Betinget formatering)

 • Opret Pivotdiagrammer der afspejler fordelinger af kvalifikationstillæg, alder og løn (se evt. Pivotering og Andre beregninger i Pivottabel)

 • Indsæt filtre i Persondata så du kan filtrere på alle felter. Filtrer de 10 største lønninger i aftagende rækkefølge (se evt. Filtrering)


Se en løsning her: OpgaveLøsningLønOgPersonale.xlsx