Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Datavalidering

I denne øvelse lærer du sikre, at det er de rigtige typer data der indtastes i et regneark

Regnearket er et spørgeskema som "Direktøren for det hele" har udsendt efter et vellykket firmaarrangement.

Du skal sikre, at udfylderen af spørgeskemaet kun kan skrive tal  fra 1 til 5 i de relevante rubrikker og kun en vis mængde tekst i tekstfeltet.

 • Marker celleområdet B4:B9 ved at trække gennem området

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer

 • Tryk fold-ud-pil ved Datavalidering (1)

 • Tryk Datavalidering (2)

Herved fremkommer boksen Datavalidering

 • Vælg Tillad: Helt tal (1)

 • Vælg Data: mellem (2)

 • Vælg Minimum: 1 (3)

 • Vælg Maksimum: 5 (4)

 • Tryk OK  (5)

 

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer

 • Tryk fold-ud-pil ved Datavalidering (1)

 • Tryk Datavalidering (2)

Herved fremkommer boksen Datavalidering igen

 • Vælg Tillad: Tekstlænge (1)

 • Vælg Data: mellem (2)

 • Vælg Minimum: 0 (3)

 • Vælg Maksimum: 50 (4)

 • Tryk OK (5)

 

Her ser du resultatet af en ulovlig indtastning.

Men udfylderen af regnearket har mulighed for at rette i teksterne og ændre eller fjerne valideringen. Derfor skal celler låses og arket beskyttes.

Lær om cellelåsning og beskyttelse her.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle