Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Pivottabel

Udgangspunktet for opstilling af en pivottabel er et dataområde (kildedata), der er opstillet i en databasestruktur.

 • I en databasestruktur er data organiseret i poster (rækker) og hver række er opdelt i felter med hver deres navn (kolonnetitel).

 • Alle felter i en kolonne (på nær titlen) skal indeholde samme type data. Altså kun tekst, kun tal eller kun datoer i samme kolonne.

 • Der må ikke være tomme kolonner og tomme rækker i kildedata. Der kan godt være tomme celler i dataområdet, men i talkolonner er det en god idé at skrive 0 (nul) i stedet for tom celle.

De enkelte kolonner for kildedata bliver i pivottabellen til ét felt.

Felterne opsummerer flere poster med data fra kildedata.

Navnene på felterne i pivottabellen stammer fra kolonnetitlerne i kildedata.

Vigtigt

Alt arbejde med pivottabeller starter med spørgsmålet: Hvad ønsker jeg at vide?


Om ordet pivot

Fransk: pivotent svinge

Hentyder til at skifte fra rækker til kolonner og omvendt.


Pivottabel

Udgangspunktet for opstilling af en pivottabel er et dataområde (kildedata), der er opstillet i en databasestruktur.

 • I en databasestruktur er data organiseret i poster (rækker) og hver række er opdelt i felter med hver deres navn (kolonnetitel).

 • Alle felter i en kolonne (på nær titlen) skal indeholde samme type data. Altså kun tekst, kun tal eller kun datoer i samme kolonne.

 • Der må ikke være tomme kolonner og tomme rækker i kildedata. Der kan godt være tomme celler i dataområdet, men i talkolonner er det en god idé at skrive 0 (nul) i stedet for tom celle.

De enkelte kolonner for kildedata bliver i pivottabellen til ét felt.

Felterne opsummerer flere poster med data fra kildedata.

Navnene på felterne i pivottabellen stammer fra kolonnetitlerne i kildedata.

Vigtigt

Alt arbejde med pivottabeller starter med spørgsmålet: Hvad ønsker jeg at vide?


Om ordet pivot

Fransk: pivotent svinge

Hentyder til at skifte fra rækker til kolonner og omvendt.


Arket er en optegnelse over salget for en grosistvirksomheds sælgere et år.

Du skal fremstille følgende rapporter over salget:

 1. Det samlede salg for sælgerne fordelt på de tre landsdele
 2. Sælgernes salg fordelt på varegrupper og landsdele
 3. Det samlede salg af hver varegruppe fordelt på de tre landsdele
 4. Sammenligne udvalgte sælgeres salg af et bestemt produkt i landsdelene

 

 • Anbring markøren i celle A1

 • Vælg fanen Indsæt  | gruppen Tabeller (1)

 • Tryk fold-ud-pil (2)

 • Vælg PivotDiagram (3)

Herved fremkommer boksen Opret pivottabel med pivotdiagram.

Excel foreslår selv et dataområde.

 • Tryk OK

Nu stiller Excel sig i fanen Værktøjer til pivotdiagram | Design i et nyt regneark - se figuren herunder

Bemærk Filterrude for pivotdiagram!

 

 • Afmærk som vist (1)

 • Træk feltet Navn ned i boksen Aksefelter (2)

Nu kan du se "Det samlede salg for hver sælger på de tre landsdele".

 • Træk feltet Varegruppe ned i boksen Aksefelter under Navn

Nu kan du se "Det samlede salg af for hver varegruppe fordelt på sælgere og  på de tre landsdele".

Bemærk at Forklaringsfelter og Aksefelter i feltlisten refererer til pivottabellen.

 

 • Tryk fold-ud-pil  ved Varegrupper(1)

 • Vælg Flyt op (2)

 

Nu kan du se "Salget af de enkelte varegruppers fordeling på sælgere og landsdele".
 • Fjern afmærkning ved Navn

 

Nu kan du se "Det samlede salg af hver varegruppe fordelt på de tre landsdele".
 • Træk igen feltet Varegruppe ned i boksen Aksefelter under Navn

 

Filtrering af data

 • Tryk fold-ud-pil  i Filterrude ved Navn (1)

 • Afmærk som vist (2)

 

 • Tryk fold-ud-pil  i Filterrude ved Varegruppe (1)

 • Afmærk som vist (2)

 

 

l
Nu kan du "Sammenligne udvalgte sælgeres salg af et bestemt produkt i landsdelene".

Brug rapportfilter

 • Højreklik  på feltet Varegruppe (1)

 • Vælg Føj til rapportfilter (2)

 

Nu er feltet Varegrupper i Rapportfiltret.
 • Tryk fold-ud-pil (1)

 • Afmærk Røremaskiner (2)

 • Tryk OK (3)

 

Her kan du se salget af røremaskiner fordelt på sælgere i de tre landsdele.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle