Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Andre beregninger i Pivottabel

Mappen indeholder et ark, der er en optegnelse over salget for Kjims Knas A/S's sælgere i Tyskland og Frankrig gennem tre år. Desuden indeholder projektmappen en Pivottabel med felterne Sælger, Salg og Ordredato.

Ledelsen ønsker:

 1. en rapport  over sælgernes samlede salg for hvert af de tre år
 2. en rapport  over antallet af ordrer for  sælgerne hvert af de tre år
 3. en rapport over sælgernes salg i procent af det samlede salg
 4. at give 5% bonus til sælgerne hvis de har solgt for mere end 100.000 i 2010

Her ses Pivottabellen - bemærk felterne i feltlisten

 • Anbring markøren i en celle med en dato

 

 • Vælg fanen Pivottabelværktøjer | Indstillinger

 • Vælg gruppen Grupper

 • Tryk Gruppefelt

Herved fremkommer boksen Gruppering

 • Fravælg Måneder (1)

 • Vælg År (2)

 • Tryk OK (3)

 

 

Nu er Pivottabellen grupperet efter årstal.

Dermed ses sælgernes salg fordelt på årene.

 

 

Du skal nu ændre Pivottabellen, så den i stedet for at lægge salgstallene sammen viser antallet af salg, som hver sælger har stået for i årets løb.

 • Højreklik i et felt med et salgstal (1)

 • Vælg Opsummer værdier efter (2)

 • Vælg Antal (3)

 

 • Højreklik i et totalfelt (ud for et navn) med et Antal af salg

 • Vælg Sorter

 • Vælg Sorter med størst først

 

Her ses de flittigste sælgere øverst. Birthe Küsch er meget aktiv, men hvad med omsætningen?

Du skal nu ændre Pivottabellen, så sælgernes salg fremstår som procent af det totale salg.

 • Højreklik i et felt med et Antal af salg (1)

 • Vælg Opsummer værdier efter (2)

 • Vælg Flere indstillinger (3)

Herved fremkommer boksen Værdifeltindstillinger.

 • Vælg fanen Summér med (1)

 • Vælg Sum (2)

 

 • Vælg fanen Vis værdier som (1)

 • Klik i rullelisten  Vis værdier som (2)

 • Vælg % af hovedtotal (3)

 • Tryk OK  (4)

 

Her er rapporten over salget som procent af total.

 

 

 

Nu skal du beregne bonus på 5% for salg over 100.000 for år 2010.

 • Vælt fanen Salgstal

 • Opret en ny Pivottabel med felter som vist med grønne pile

 • Marker et årstal (1)

 • Tryk fold-ud-pil ved Rækkeetiketter (2)

Herved fremkommer boksen Vælg felt
 • Vælg Ordredato (1)

 • Fjern afmærkning ved (Marker alt) (2)

 • Afmærk 2010 (3)

 • Tryk OK (4)

 
 • Vælg fanen Pivottabelværktøjer | Indstillinger (1)

 • Vælg gruppen Funktioner

 • Tryk Formler

 • Vælg Beregnet felt (2)

Herved fremkommer boksen Indsæt beregnet felt.
 • Skriv "Bonus" i feltet Navn (1)

 • Marker  Salg  (2)

 • Tryk  Indsæt felt (3)

 

 

 • Skriv "*HVIS(" efter  =Salg (1)

 • Marker  Salg  (2)

 • Tryk  Indsæt felt (3)

 
 • Skriv ">100000;5%)" efter  =Salg (1)

 • Tryk OK (3)

Herved beregnes bonus.

Se evt. en løsning her:  Salg-Ge-Fr-Løsning.xlsx

Funktion Resultat
Forskellig fra Viser værdier som forskellen fra værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.
% af Viser værdier som en procentdel af værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.
% forskellig fra Viser værdier som den procentvise forskel fra værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.
Løbende total i Viser værdierne for efterfølgende elementer (element: En underkategori af et felt i pivottabeller og pivotdiagrammer. Feltet "Måned" kan f.eks. have elementer som "Januar," "Februar" osv.) i feltet Grundfelt som en løbende total.
% af række Viser værdien i hver enkelt række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.
% af kolonne Viser alle værdierne i alle kolonner eller serier som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.
% af total Viser værdier som en procentdel af hovedtotalen af alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.
Indeks Beregner værdier således:
((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle