Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Filtrering

I denne øvelse lærer du at filtrere, dvs. at udvælge poster på basis af bestemte kriterier

Arket er en optegnelse over salget for en grosistvirksomheds sælgere et år. Du skal filtrere tabellen med henblik på at fremstille et overblik over Flemming Hansens salg af brødmaskiner i de tre regioner.

 • Klik i celle B1

 • Vælg fanen Data | gruppen Sorter og filtrer

 • Tryk  Filtrer

Herved fremkommer fold-ud-pile ved hver kolonneetiket.

 

 • Tryk  fold-ud-pil ved Navn (1)

 • Fjern markering ved (Marker alt) (2)

 • Marker Flemming Larsen (3)

 • Tryk OK (1)

 

 • Gentag  ovenstående ved  Varegrupper og Brødmaskiner

 

 • Klik i celle D39

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk  Autosum

 

 • Klik på     i formelinjen

 

 • Grib fyldhåndtaget og træk en vandre serie af formlen i celleområdet D39:F39

 

Sådanne analyser kan laves langt  mere elegant ved brug af  Pivotering: Se Analyse af data ved krydstabulering


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle