Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Typografier og Sidelayout

Du kan let lave lave flotte sideopsætninger ved at bruge Words standard typografier.

Undertiden kan det være nødvendigt at formatere tekst og afsnit, så tekst, grafik og andre objekter står meget præcist i forhold til hinanden.

Arbejdet hermed består  i alt væsentligt i nedenstående punkter i nogenlunde den anførte rækkefølge (hvis du altså ikke har valgt at bruge en speciel skabelon). Fremgangsmåden er beskrevet under ovenstående links.

 1. Vælg sidelayout: Størrelse, retning (stående/liggende) og margener.

 2. Skriv titel, undertitel, overskrifter og brødtekst.

 3. Anbring markøren i hvert afsnit som ikke er brødtekst og vælg den tilhørende typografi i  fanen Vis | gruppen Typografier

 4. Hvis dokumentet skal skifte mellem en kolonne og flere kolonner (spalter), skal der indsættes sektionsskift.

 5. Vælg evt. antal kolonner i de enkelte sektioner

 6. Indsæt billeder og/eller anden grafik

 7. Vælg evt. tekstombrydning for grafikken

 8. Indsæt en Hurtig typografi eller et Tema

Hvis resultatet er utilfredsstillende, skal typografierne redigeres og tegn- og afsnitsformateringen kan evt. justeres

 1. Vælg fanen Startside | gruppen Typografier. Højreklik på typografien, der skal redigeres og væg Rediger
  Foretage de nødvendige justeringer af tekst- og afsnitsformatering

 2. Opret evt. nye typografier, der er påkrævede for specialafsnit.

 3. Juster evt. typografi for udvalgte ord.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle