Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Makro

Ny IT


Indspil og afprøv en makro

En makro en en stump programkode, der gøre det muligt at få løst opgaver i Word automatisk.

En makro kan oprettes som en slags “båndoptagelse” af en række redigeringer. Bemærk: En makro kan ikke optage bevægelsen af markøren ved brug af musen. Du skal her oprette en makro, der sletter alle overflødige mellemrum og alle overflødige afsnitstegn og tabulatorer i et dårligt formateret dokument. Læse mere om formatering her: Om formatering og tekstombrydning

Nogle af skabelonerne CV'er og Breve fra Microsoft Office Online opfylder ikke kravene til anstændig tekstbehandling efter principperne om afsnitsformatering og anvendelse af typografier. Vi  bruger sådan en skabelon som basis for en makro der rydder op i "formateringen".

Her ses et dokument baseret på skabelonen.

Man bemærker straks de mange "ulovlige" tomme afsnit og tabulatorer, der gør det vanskeligt at omformatere og redigere dokumentet. Hvor pinligt!

Nedenstående forudsætter at du har afmærket "Vis fanen Udvikler i båndet" under Officeknappen | Wordindstilllinger.

I statuslinen findes en knap til indspilning af Makro.

 • Tryk

Herved fremkommer boksen Indspil makro

 • Udfyld  Makronavn (1)

 • Udfyld  Beskrivelse (2)

 • Tryk Knap (3)

Herved fremkommer boksen Wordindstillinger.

 • Marker  Makroen (1)

 • Tryk Tilføj (2)

Nu findes makroen nederst i listen til højre

 • Tryk Rediger

Herved fremkommer boksen Knappen Rediger.

 

 • Ret Vist navn

 

 • Tryk OK

Herved omdannes markøren til en båndoptagerkassettemarkør.

 • Vælg fanen Startside | gruppen Redigering

 • Tryk Erstat

eller

 • Tast CTRL+H (Søg og erstat)

 

Herved fremkommer boksen Søg og erstat

 • Tryk Flere

 

 • Anbring Markøren i Søg efter

 • Tryk Speciel (1)

 • Vælg  Afsnitsmærke (2)

 • Tryk Speciel (1)

 • Vælg  Afsnitsmærke (2)

 • Anbring Markøren i Erstat med

 • Tryk Speciel (1)

 • Vælg  Afsnitsmærke (2)

 

Herved indsættes koderne for hhv. to på hinanden følgende tomme afsnit og et tomt afsnit
 • Tryk Erstat alle

 

 • Tryk OK

 

 • Anbring Markøren i Søg efter

 • Tryk Speciel

 • Vælg  Tabulatortegn

 • Tryk Speciel

 •  Tabulatortegn

 • Anbring Markøren i Erstat med

 • Tryk Speciel

 • Vælg  Tabulatortegn

 • Tryk OK

 

 • Tryk Luk

 

I statuslinen findes nu en knap til at stoppe indspilning af Makro.
 • Tryk Stop indspilning

 

I værktøjslinjen Hurtig adgang findes nu en lille glad oprydder med navn FjernTegn.
 • Luk dokumentet uden at gemme

 • Åben dokumentet igen

 • Tryk flere gange på den ny kommando

Nu er der ryddet op i dokumentet

Øvelse

 • Opret en makro, der indsætter institutionsoplysning og logo/billede i sidehovedet og dit navn i sidefoden ved tryk på en kommando eller en genvejstast.

Hjælp: Inden du indspiller makroen skal du først gemme tekst og grafik i Hurtige dele. Når du gemmer fremkommer denne boks:

Her skal du under Gem i vælge Normal.dot. Ellers vil din makro komme med en fejlmelding.

Når du indspiller makroen, skal du vælge fanen Indsæt | gruppen Sidehoved og sidefod | Sidehoved | Rediger sidehoved. Her skal  du indsætte den gemte Hurtige del.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle