Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formular

 


Oprettelse af en formular ud fra et normalt dokument

En formular er et Worddokument med kontrolelementer.

Et kontrolelement kan bl.a. være

 • Et tekstfelt
 • En tjekboks
 • En rulleliste
 • En dataovælger

En formular kan låses, således, at den der bruger formularen, kun kan skrive i udfyldningsfelter eller vælge i rullelister mv.

I denne øvelse lærer du:

 • At fremstille en formular med kontrolelementer
 • At låse en formular, så kun indholdet i kontrolelementerne kan ændres.

For at fremstille en formular har du brug for fanen Udvikler i båndet.

 • Tryk Officeknappen (1)

 • Tryk Wordindstillinger (2)

Herved åbnes for boksen Wordindstillinger

 

 • Vælg Populær (1)

 • Afmærk Vis fanen Udvikler i båndet (2)

 • Tryk OK

Herved fremkommer fanen Udvikler i båndet

 • Åben  teksten Huskeseddel til opslagstavlen-til formular.docx

Dokumentet indeholder både fast tekst og tekst, der skal udskiftes hver gang, der skal laves en ny huskeseddel. Vi starter med at lave en rulleliste, hvor man kan vælge et årstal.

 • Slet  årstallet i teksten og anbring markøren i det tomme afsnit

 • Vælg fanen Udvikler | gruppen Kontrolelementer (1)

 • Tryk  Designtilstand (2)

 

 • Tryk  Rulleliste

Herved indsættes kontrolelementet Rulleliste i dokumentet

 

Teksten "Vælg et element." kan rettes

 • Ret  teksten

 

 • Tryk  Egenskaber

Herved åbnes boksen Egenskaber for indholdskontrolelementet

 

 • Skriv en titel (1)

 • Afmærk Indholdskontrolelement kan ikke slettes (2)

 • Marker teksten Vælg et element (3)

 • Tryk Fjern (4)

 

 • Tryk Tilføj (1)

Herved åbnes boksen Tilføj valg

 • Skriv et årstal (2)

 • Tryk OK (3)

Fortsæt med at tilføje årstal til listen

 • Tryk OK

 

 • Slet ugedagen og anbring markøren i starten af afsnittet

 

 • Opret en rulleliste med ugedage som beskrevet ovenfor under Årstal

 • Tryk OK

 

 • Slet datoen og anbring markøren hvor datoen stod

 

 • Vælg fanen Udvikler | gruppen Kontrolelementer (1)

 • Tryk  Datovælger (2)

 

Teksten "Klik for at angive en dato." kan rettes

 

 • Slet klokkeslettet og anbring markøren hvor klokkeslettet stod

 

 • Vælg fanen Udvikler | gruppen Kontrolelementer

 • Tryk  Tekst

 

Teksten "Klik for at angive en tekst." kan rettes

 

 

 • Indsæt  et kontrolelement af typen Tekst i stedet for titlen for turen

 • Indsæt  et kontrolelement af typen Tekst i stedet for beskrivelsen af turen

 • Tryk Egenskaber

 • Afmærk Tillad vognretur (flere afsnit) for de tekster der må indeholde flere afsnit (fx en beskrivelse)

 • Tryk OK

 

 

 • Tryk  Designtilstand igen

Herved deaktiveres designtilstanden.

 • Tryk  Beskyt dokument

 • Vælg Begræns formatering og redigering

Herved fremkomme boksen Begræns formatering og redigering.

 

 • Afmærk  Tillad kun denne type redigering i dokumentet (1)

 • Vælg Vælg Udfyldning af formular i rullelisten  (2)

 • Tryk Ja, aktiver beskyttelse (3)

Herved fremkomme boksen Aktiver beskyttelse.

 

 • Tryk OK

 

 

Hvis formularen skal redigeres:
 • Tryk Stop beskyttelse

Opgave


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle