Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Personnr-formatering

I denne øvelse lærer du at formatere et tal som personnummer og sikre at personnumre, der starter med nul bevarer nullet.

  • Skriv et personnummer, der starter med nul

  • Tryk  Indtast

Bemærk, at nullet forsvinder fordi Excel opfatter det indtastede som et tal.
  • Højreklik på den markerede celle med tallet (1)

  • Vælg Formater celler (2)

Herved fremkommer boksen Formater celler.

  • Marker kategorien Speciel (1)

  • Marker typen Personnummer (2)

 

  • Marker kategorien Brugerdefineret (1)

  • Erstat  første #  med 0 (nul) (2)

  • Tryk OK

 

Så har tallet format som et personnummer. Formatet virker også selv om det starter med ciffer, der er forskellig fra nul.
Og heraf fremgår, at der stadig er tale om et tal!

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle