Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


HVIS a OG b eller a Eller b

I dette regneark kan du se hvorledes du kan opstille kriterier på basis af flere celler: OgEller.xlsx


Her er et mere illustrativt eksempel, der viser hvorledes man kan angive om en person kan opnå aldersreduktion ud fra personnummer (alder) og køn.

I eksemplet får kvinder aldersreduktion, når de er fyldt  60 år, mens mænd først får det, når de er fyldt 62 år. HVIS-ELLER-OG.xlsx.

I eksemplet indeholder kolonne B personens køn, og kolonne C personens alder. Formlen er:

=HVIS(ELLER(OG(B2="mand";C2>=62);OG(B2="kvinde";C2>=60));"Aldersreduktion";"")

Formlen kan læses således:

HVIS personen er en mand OG er fyldt 62 år ELLER personen er en kvinde OG fyldt 60 år; så kan personen få aldersreduktion; ellers ikke


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle