Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Tekst, tal, formler og serier


Alder og køn fra CPR

Listen indeholder en række CPR-numre.

Fremstil en oversigt, der viser køn, alder og antal af mænd og kvinder.


Tip: Brug formler og metoder som vist herunder:

 • HØJRE() (Tekst) til at udtrække 1 ciffer fra højre
  =HØJRE(A2;1)

 • REST() (Matematik og geometri) til at afgøre om et personnr er lige eller ulige
  =REST(B2;2)

 • HVIS()  (Logisk) til at afgøre om kønnet er mand eller kvinde
  =HVIS(C2=1;"mand";"kvinde")
  Navngiv denne kolonne Køn

 • VENSTRE() (Tekst) til at udtrække 6 cifre fra venstre
  =VENSTRE(A2;6)

 • HØJRE() (Tekst) til at udtrække de to årstalscifre i CPR
  =HØJRE(E2;2)

 • SAMMENKÆDNING() (Tekst) til at sammensætte 19 med  de to årstalscifre i CPR for at producere fødselsåret
  =SAMMENKÆDNING(19;F2)
  Navngiv denne kolonne Fødselsår

 • Træk det fremkomne årstal fra det aktuelle årstal for at få alderen
  =2008-G2
  Navngiv denne kolonne Alder

 • Træk en serie af alle formlerne

 • TÆL.HVIS() (Flere funktioner | Statistisk)  til optælling af antal af hvert køn
  =TÆL.HVIS(D2:D223;"mand")
  =TÆL.HVIS(D2:D223;"kvinde")
  Navngiv kolonnerne for de to formler hhv. Antal mænd og Antal Kvinder

 • Marker hele regnearket

 • Tast CTRL + C

 • Vælg et nyt tomt ark i fanerække for neden

 • Højreklik i celle A1 | Indsæt speciel | Sæt Ind: Værdier

 • Slet alle kolonner udtagen  Køn, Fødselsår, Alder og Antal mænd og Antal Kvinder

 • Indsæt et Pivotdiagram, der viser fordelingen på alder og køn
  Summér værdier af Køn | Rækkeetiketter: Alder over Køn

 • Filtrer: Vælg Etikette-filtre for Alder mellem 35 og 45

Se evt. en løsning her: CPR-numre_løsning.xlsx.
Denne løsning lider af den fejl at alle personer der fx er født i 1988 vil fremstå som værende 20 år gamle i år 2008 også selv om de har fødselsdag på fx årets sidste dag.

I denne løsning er der taget højde for ovenstående problem og desuden er formlerne trukket sammen for at opnå så få kolonner som muligt: CPR-numre_avanceret_løsning.xlsx
Bemærk at statistikken i de to løsninger er ret forskellige.

Der er kun brug for én formel:
 =RUND.NED((IDAG()-SAMMENKÆDNING(VENSTRE(VENSTRE(A2;6);2);"-";HØJRE(VENSTRE(VENSTRE(A2;6);4);2);"-";HØJRE(VENSTRE(A2;6);2)))/365,24;0)

Formlen for kønnet kan trækkes sammen til:
=HVIS(REST(HØJRE(A2;1);2)=1;"M";"K")


Hvis CPR-nummeret er formateret i dette format  0# ## ##-####  skal man anvende formlen:
=RUND.NED((IDAG()-HVIS(LÆNGDE(A2)=10;SAMMENKÆDNING(VENSTRE(VENSTRE(A2;6);2);"-";HØJRE(VENSTRE(VENSTRE(A2;6);4);2);"-";HØJRE(VENSTRE(A2;6);2));SAMMENKÆDNING("0";VENSTRE(VENSTRE(A2;1);2);"-";HØJRE(VENSTRE(VENSTRE(A2;3);4);2);"-";HØJRE(VENSTRE(A2;5);2))))/365,24;0)

Kontrol af CPR

http://da.wikipedia.org/wiki/CPR-nummer

Kontrol af CPR i dette format  0# ## ##-####  :
=HVIS(REST((HVIS(LÆNGDE(A2)=9;0;VÆRDI(VENSTRE(A2;1)))*4+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;1);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;2);1)))*3+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;2);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;3);1)))*2+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;3);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;4);1)))*7+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;4);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;5);1)))*6+G2*5+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;6);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;7);1)))*4+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;7);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;8);1)))*3+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;8);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;9);1)))*2+HVIS(LÆNGDE($A2)=9;VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;9);1));VÆRDI(HØJRE(VENSTRE($A2;10);1)))*1);11)=0;"OK"; "Forkert")

Eller hvis CPR er skrevet med bindestreg:

=HVIS(REST((VENSTRE(A2;1)*4+HØJRE(VENSTRE(A2;2);1)*3+HØJRE(VENSTRE(A2;3);1)*2+HØJRE(VENSTRE(A2;4);1)*7+HØJRE(VENSTRE(A2;5);1)*6+HØJRE(VENSTRE(A2;6);1)*5+HØJRE(VENSTRE(A2;8);1)*4+HØJRE(VENSTRE(A2;9);1)*3+HØJRE(VENSTRE(A2;10);1)*2+HØJRE(VENSTRE(A2;11);1)*1);11)=0;"OK";"Fejl")


Kontroller CPR-nummer (Fra små Exceltips på nettet)

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle