Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Tabeller

 • Opret en tom tabel
  • Designe en simpel tabel hurtigt

  • Tilpasse størrelse på række og kolonne

  • Markere et celleområde

  • Tilpasse størrelse på enkelte celler

  • Opdele celler

  • Flette celler

  • Tegne nye celler

  • Skalere hele tabellen

  • Ændre kanter i tabeller

  • Lave en tabel uden kanter - fx et program for et arrangement

 • Opret en tabel ud fra en tekst
  • Konvertere en tabuleret liste til en tabel

  • Formatere kolonneoverskrifter

  • Bruge tabeltypografier

  • Tilpasse kolonnebredden til indholdet

  • Udvide tabellen med en række ved brug af tabulatortasten

  • Indsætte en formel i tabellen

  • Sortere data i tabellen

  • Flytte en tabel

  • Konvertere tabellen til tekst

 • Roter en tabel

Opret  en tom tabel

I denne øvelse lærer du at:


Opret tabel

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Tabeller

 • Tryk Tabel

 • Træk med musen gennem det ternede området til du har det ønskede antal rækker og kolonner (2)

 • Klik med musen

Herved indsættes automatisk en tabel.

Hvis du har brug for en tabel der er større end 10 gange 8 er det bedste at vælge Indsæt Tabel (3).

Her ses tabellen.

Bemærk at den som standard er tilpasset sidebredden

Bemærk de ikoner i hhv. øverste venstre hjørne og nederste højre hjørne. De er til at flytte og skalere tabellen med (se senere).


Tilpasse størrelse på en kolonne eller en række

Bemærk: Fanen Tabelværktøj  er kun tilgængelig når markøren står i tabellen eller en del af tabellen er markeret.

 • Vælg fanen Tabelværktøj  |  Layout | gruppen Cellestørrelse

 • Ret  Kolonnebredden

 

 

Her er kolonnebredden 3 cm.
Du kan også tilpasse kolonnebredde eller rækkehøjde ved at trække i en gittterlinje:
 • Træk med musen i en gitterlinje til du har den ønskede bredde

 

Her er gitterlinjen trukket til højre.
Rækkehøjde tilpasses på samme måder som kolonnebredde: Enten ved at angive præcise mål for rækkehøjden eller ved at trække i gitterlinjer.
Du kan også tilpasse kolonnebredde automatisk.
 • Vælg fanen Tabelværktøj  |  Layout | gruppen Cellestørrelse

 • Tryk  Tilpas automatisk (1)

 • Vælg Tilpas indhold automatisk  (2)

Kolonnerne er automatisk tilpasset det bredeste indhold.

Marker celle eller et celleområde

For at formatere indholdet af en celle eller et celleområde eller tilpasse størrelsen på en celle eller et celleområde skal celleområdet være markeret.

Celler kan markeres på flere måder:

1)

 • Træk med musen ned gennem celleområdet

2)
 • Klik i en celle, hold Skift nede og brug piletasterne til at udvide markeringen med

3)
 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Layout | gruppen Tabel
  Tryk
  Marker  celle

4)
 • En kolonne kan markeres ved anbringe markøren lige over kolonnen og klikke

5)
 • En række kan markeres ved anbringe markøren lige til venstre for  rækken og klikke


Tilpasse størrelse på en celle

For at tilpasse størrelsen på en celler enkelte celler skal celleområdet være markeret - se ovenfor.

 • Træk med musen i en gitterlinje til du har den ønskede bredde af de markerede celler

 
To celler er blevet bredere og de to til højre for er blevet tilsvarende smallere

Opdele en celle

 • Højreklik i den celle der skal opdeles

 • Vælg Opdel celler

 
 • Vælg Antal kolonner 4

 • Vælg Antal rækker 2

 

Her ses celleopdelingen.
Du kan også opdele celler ved at tegne gitterlinjer
 • Vælg fanen Tabelværktøj  |  Design | gruppen Tegn kanter

 • Tryk  Tegn tabel

Markøren bliver til en blyantmarkør
 • Tegn streger i de celler der skal opdeles - vandret og lodret på de gitterlinjer der skal fjernes med  Viskelæder

 

Her ses celleopdelingen. 

Tegne en celle

 • Vælg fanen Tabelværktøj  |  Design | gruppen Tegn kanter

 • Tryk  Tegn tabel

 
Markøren bliver til en blyantmarkør
 • Anbring markøren i et startpunkt for en ny celle

 • Træk med musen til slutpunktet af cellen

 • Slip musen når cellen har den rigtige størrelse

 • Fortsæt med at tegne celler

Du kan tegne tabeller til ethvert formål 

Flette celler

Du kan flette celler ved at slette gitterlinjer
 • Vælg fanen Tabelværktøj  |  Design | gruppen Tegn kanter

 • Tryk  Viskelæder

Markøren bliver til en viskelædermarkør
 • Klik på de gitterlinjer der skal fjernes med  Viskelæder

 

Fire celler er flettet til to større.

Skalere hele tabellen

Du kan skalere hele tabellen ved at trække i hjørnet
 • Flyt Markøren  til den lille firkant i nederste højre hjørne

 • Træk med musen i den retning tabellen skal skaleres

Her har tabellen helt andre dimensioner. Det indbyrdes størrelsesforhold mellem cellerne er bevaret.
   

Kanter i tabeller

Her vises hvorledes man kan lave specielle kanter for et afgrænset celleområde.

Metoden kan naturligvis også anvendes for hele tabellen.

Marker et celleområde (se ovenfor om markering)
 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Design | gruppen Tabel (1)

 • Tryk Kanter  (2)

 • Vælg Kanter og skygge (3)

Herved fremkommer boksen Kanter og skygger
 • Vælg Typografi (1)

 • Vælg Farve (2)

 • Vælg Bredde (3)

 • Klik i eksemplet hvor kanten skal ændres (4)

 • Tryk OK

 
De markerede celler har fået kanter som valgt.

(Kønt er det ikke, men eksemplet demonstrerer metoden til fastlæggelse af tabelkanter.)

Under fanen i boksen Kanter og skygger kan du også definere baggrundsfarver for celle, celleområde eller hele tabellen.


Tabel uden kanter

Dokumentet  er et kursusprogram, der absolut vil gøre sig bedre hvis den havde været fremstillet som en normal tabuleret tekst. Det er imidlertid langt lettere at lave og redigere præcise opstillinger i tabeller end med tabulatorer.

 • Anbring Markøren  i tabellen

 • Klik flyttemarkøren

 

 

Hele tabellen er nu markeret

Du kan også markere en tabel på denne måde

 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Layout | gruppen Tabel

 • Tryk Marker  (1)

 • Vælg Marker  tabel (2)

 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Design | gruppen Tabel

 • Tryk Kanter  (1)

 • Vælg Ingen kant (2)

 • Træk med musen ned gennem celleområdet med  klokkeslæt for at markere det

 

 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Layout | gruppen Justering

 • Tryk Juster øverst til højre

 

 • Gentag  ovenstående for de to andre dage

 

 • Marker række med Onsdag (se ovenfor om markering)

 • Vælg fanen Tabelværktøjer | Design | gruppen Tabel

 • Tryk Kanter  (1)

 • Vælg Øverste kant (2)

 • Gentag  ovenstående for de to andre dage

 • Formater hele teksten efter smag og behov

 

Den færdige tabel.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle