Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Dispositionsvisning


Disponer din tekst

I denne øvelse lærer du den professionelle måde at starte en skriftlig formidling. Her er der primært  fokus på indholdet og sekundært på dokumentets layout.

Desuden får du endnu en gang bekræftet nytten af typografier.

 • Vælg fanen Vis | gruppen Dokumentvisninger

 • Tryk Disposition

Herved vises dokumentet som en lidt underlig "punktopstilling".

Hvert afsnit er markeret med en grå cirkel

 • Vælg fanen Disposition

 

Fanen Disposition indeholder en række nyttige kommandoer
 • Anbring markøren i første afsnit

 • Tryk Hæv til Overskrift 1

Herved får 1. afsnit typografien Overskrift 1

 • Anbring markøren i andet afsnit

 • Tryk Sænk

Herved får 2. afsnit typografien Overskrift 2

 • Anbring markøren i tredje afsnit

 • Tryk Sænk

Herved får 3. afsnit typografien Overskrift 3

Bemærk at teksten vises i niveauer.

Overskrift 1 er 1. niveau og brødtekst er det laveste niveau.

 • Anbring markøren i afsnittet Levevis

 • Tryk Hæv

Herved får 5. afsnit typografien Overskrift 2

 

Fortsæt på samme måde med at hæve og sænke niveauer i hele teksten.

 

Tip:

 • Du kan også sænke til et lavere niveau ved at taste TAB (tabulator)

 • Du kan også hæve til et højere niveau ved at taste SKIFT + TAB (tabulator)

 

 • Vælg fanen Vis | gruppen Dokumentvisninger

 • Tryk Udskriftslayout

 

Her ses teksten med overskrifter og brødtekst.

 

 • Vælg igen fanen Vis | gruppen Dokumentvisninger

 • Tryk Disposition

Nu skal du lære en nem måde at flytte afsnit i dokumentet.

 • Anbring  markøren over i første afsnit

Herved bliver markøren til en flytte-markør.

 • Tryk musen ned  

Herved markeres alle afsnit under 1. niveau (Overskrift 1)

 

 • Træk  det markerede ned i teksten, indtil der vises en streg over Om Aber

 • Slip musen

Herved anbringes kapitlet Om elefanter efter kapitlet Om løver.

 • Træk afsnittet Levesteder  i kapitlet Om Elefanter op under afsnittet Biologiske kendetræk

 • Skriv et afsnit Levesteder (1)

 • Skriv et afsnit Aber lever både i Afrika, Sydamerika, på Gibraltar og i Asien  (2)

 •  Tryk  Sænk til brødtekst   (3)

 •  Tryk fold-ud-pil ved Vis niveauer  (1)

 • Vælg niveau 3 (2)

Herved skjules brødteksten og du får godt overblik over dokumentets disposition.

Nu skal du bytte om på Levesteder og Levevis i alle kapitler

 • Klik Levevis i sidste kapitel (1)

 • Tryk Flyt op (2)

Herved får ombyttes Levesteder og Levevis

 • Gentag sidste procedure i de to andre kapitler

 • Tryk

 

 • Tast  (Alt+ Skift+Ctrl+s) 

Herved åbnes typografiruden og du ser at det kun er typografien Normal, der er i brug.

Typografiruden skal opdateres.

 

 • Anbring markøren i brødteksten

 • Tryk fold-ud-pil  ved Normal

 • Vælg Opdater Normal, så det svarer til markeringen

 

Nu ses alle aktive typografier i dokumentet.


Disponer stoffet i Navigationsruden

   
   
   

Øvelse

 • Åbn Pc.docx i dispositionsvisning. Denne tekst er skrevet af et forvirret menneske, så afsnittene står "hultertilbulter".

 • Disponer teksten i 4 overskriftsniveauer og brødtekst.

 • Flyt overskrifter op eller ned så dispositionen bliver logisk

 • Flyt afsnit op eller ned så teksten kommer til at stå i en fornuftig rækkefølge

 • Gem dokumentet - du får måske brug for det i en senere øvelse

Hent evt. et løsningsforslag her:  Pc_disponeret.docx

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle