Kursus

Kemi på webben

Program

Case

Opgaver

Interaktiverende læring

Links


Materialer


Forsiden

 

 

OPGAVER


Oplæg til tematisk arbejde

Tænk på et aktuelt kemisk/biokemisk miljøemne (fx Nitrat og Nitrit, Nitrogenoxid, Nitrogendioxid)
Alternativt kan du afprøve emnet om Bisphenol A og kildevand

 • Søg Bisphenol A på Google

  • Er det en farbar vej? - Vurdér antal links

 • Søg på Bisphenol A kildevand i InfoMedia (Dagblade - Alle år)

  • Hvad er problemet?

  • Hvad siger politikerne?

 • Søg Bisphenol A  på Wikipedia (både engelsk og dansk). Hvor stor er vandopløseligheden? Hvad hedder stoffet også?

 • Tegn Bisphenol A i ChemSketch

  • Find IUPAC-navn med ChemSketch

  • Sæt formel og 3D-figur i et Worddokument eller en PowerPoint - brug evt. srip32.exe

 • Gem 3D-strukturen som animeret gif.

  • Læg billedet i en PowerPoint eller på en webside

 • Find CAS-nummer

  • Find klassificering og mærkning for det rene stof

 • Hvad siges om grænseværdien (Søg fx på grænseværdi ppm bisphenol a)

 • Hvad der plastik ?

  • Hvad er monomer og polymer?

 • Hvad er Polycarbonat?

  • Termoplast eller hærdeplast og hvad betyder det?

 • Hvorfor er der Bisphenol A i drikkevandsflasker og sutteflasker?

 • Søg PolycarbonateWikipedia (både engelsk og dansk)

 • Tegn Reaktionen mellem Phosgen og Bisphenol A i ChemSketch og fortsæt så der fremkommer en lille kæde (bl.a. Syre-base-reaktion)

 • Hvad siger plastindustrien om Bisphenol A

 • Søg i Miljø og Sundhed

 • Overvej hvorledes du vil tilrettelægge et tematisk forløb med dine elever

  • Hvad skal elevernes produkter indeholde?

  • Hvorledes skal elevernes produkter præsenteres?

  • Indgår elementer af emnet i Fælles mål?

 • Påbegynd et undervisningsmateriale til et projektforløb!


ChemSketch og skabeloner

 • Indsæt labudstyr.sk2 i ChemSketch som beskrevet i vejledn.pdf. Prøv at "oprette" en lille forsøgsopstilling.

 • Tegn et stykke apparatur som du bruger i din undervisning

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler