Kursus

Kemi på webben

Program

Case

Opgaver

Interaktiverende læring

Links


Materialer


Forsiden

 

Kemi på webben

 

Case

Der var sommeren 2009 en artikel i dagspressen om kildevand, der forstyrrer hormonerne.

InfoMedia
(søg på: kildevand og hormonerne)

InfoMedia
(søg på:  bisphenol)

Søg Google - internat.: "bisphenol a" formel

Søg Google - dansk: "bisphenol a" formel

Søg Wikipedia, the free encyclopedia"bisphenol a" - find CAS number

Søg andre navne på Common Chemistry med CAS nummer


Tegn i ChemSketch: bisphenol

Find IUPAC-navn med ChemSketch

Find andre oplysninger med ChemSketch

Se rumlig struktur - gem som animeret gif - læg evt. filen på en PowerPoint eller en webside


Søg  Liste Over Farlige Stoffer på CAS-nummer

Find Klassificering og mærkning ex

Se Miljøstyrelsen - Faremærkning   Risiko+og+sikkerhedssætninger   Faresymboler og farebetegnelser

Se  UNECE - GHS pictograms (Classification, Labelling and Packaging)

Se Miljøstyrelsen - Revideret liste over uønskede stoffer

Søg Miljø og Sundhedbisphenol


Supplerende links


Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 forringer ud fra tilstrækkelig dokumentation menneskets forplantningsevne eller giver skader på bom fedt af forældre, der har været udsat for stofferne.

Kategori 2 stofferne bor anses for at have tilsvarende effekter som kategori 1 stofferne, men erfaringerne stammer fra dyreforsøg.

Kategori 3 stofferne giver anledning til betænkelighed vedrørende påvirkning af menneskets forplantningsevne, og skader på børn født af forældre, der har været udsat for stofferne. Men dokumentationen for virkningen er endnu ikke så sikker, at de kan blive placeret i kategori 2.

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler