Om dette site


Brugerfladen

Filtyper og -format


Ej sådan

Grundkursus

Pladsholdere

Animation af tekst og pile

Dispositionsvisning

Diasmaster, tema og skabelon


Lyd

Video

Diagrammer

Mindmap / Begrebskort


Præsentationsvisning

PowerPoint på Web


Flash


Materialer

Opgaver

Genvejstaster


Forside

 

Opgave 1

Udfør en præsentation hvor du redegør for din arbejdsplads som organisation.

  • En oversigt over de forskellige afdelinger eller funktioner

  • Et dias for hver af de vigtigste afdelinger eller funktioner

  • Et dias med et billede af institutionen (prøv evt. at søge på nettet)

  • Et dias med et organisationsdiagram (SmartArt - hieraki)

  • Giv præsentationen et tema fra samlingen


Opgave 2a

Med udgangspunkt i løsningen af opgave 1:

  • Find nogle små illustrationer fra Internettet eller clipartsamlingen, der kan illustrere personer eller funktioner og tilfør dem brugerdefinerede animationer og lydeffekter
  • Indsæt animerede pile og forklaringsbokse

Gem løsningen - du skal arbejde videre på den senere.


Opgave 2b

Med udgangspunkt i løsningen af opgave 2a:

  • Indsæt diasovergange
  • Indsæt et søjlediagram over et fiktivt regnskab eller timeforbrug

Opgave 3

Forestil dig at du skal holde et oplæg på et møde.

Du vil bruge PowerPoint til at fremstille en disposition for dit oplæg med hovedpunkter og underpunkter.

Brug dispositionsvisning til fremstillingen af din præsentation.

Vælg et diskret design og undlad for alt i verden forstyrrende effekter.


Opgave 4

Udfør en præsentation der belyser dit arbejde, interesseområde, din hobby eller fremstil en vejledning til et apparat eller et EDB-program.


Opgave 5

Udfør en selvkørende præsentation der skal virke som en reklame for et arrangement.

Se fx KomRelTeaser.pptx


[Op] [Ret]

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle