Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

OPGAVER

 1. Talformat
 2. Kalender serie
 3. Matrixformel
 4. Statistik med terninger (Indbyggede funktioner)
 5. Find postnumre (Listeopslag)
 6. Ferieskema (Indbyggede funktioner)
 7. Opstil kriterium (Flere betingelser)
 8. Datavalidering
 9. Datavalidering med liste
 10. Konsolidering
 11. Tendens
 12. Målsøgning
 13. Scenariestyring
 14. Datatabel
 15. Beregn en jubilæumsdato
 16. Alder og køn fra CPR
 17. Løn- og personaleskema
 18. MC-opgaver
 19. Betinget formatering
 20. Krydstabulering til undersøgelse af fravær
 21. Krydstabulering med datofiltrering
 22. Spørgeskemaundersøgelse
 23. Pivottabel bedste kunder
 24. Stor spøgeskema-analyse
 25. Eksamen

Stor spørgeskema-analyse

Projektmappen indeholder oplysninger om 9092 skolebørns
 • grad af urolighed
 • grad af uopmærksomhed
 • hvilke årsager
 • hvilken indsats
 • vurdering af indsats

Du skal prøve at belyse om der er skoler/klasser der er særlig problematiske.

Se spørgeskemaet herunder.

Er det muligt at sige noget om årsager og indsats i relation til urolighed og uopmærksomhed ?

Se evt. løsning her: OpgaveLoesningRummelighedXby.xlsx


Køn

 Pige           Dreng

Grad af uro

 

Uopmærksomhed

 


Skønnede årsager

Indlæringsmæssige vanskeligheder
Faglige vanskeligheder
Soc. emotionelle vanskeligheder
Relationelle vansk. Elev – elev(er)
Relationelle vansk. Elev – lærer
Mangel på udfordringer
Andet

Aktuel indsats

Ingen
Klares af læreren i situationen
Inddragelse af ledelsesteam
Kollegavejledning
Intensiveret forældresamarbejde
Hjælp fra støtte-/specialcenter
Støtte fra AKT-vejleder
Indstillet til PPR
Hjælp fra sociale myndigheder

Vurdering

Indsatsen er tilstrækkelig
Eleven er stadig vanskelig at rumme
Eleven bør placeres andet sted

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle