Stor spørgeskema-analyse

Projektmappen indeholder oplysninger om 9092 skolebørns
  • grad af urolighed
  • grad af uopmærksomhed
  • hvilke årsager
  • hvilken indsats
  • vurdering af indsats

Du skal prøve at belyse om der er skoler/klasser der er særlig problematiske.

Se spørgeskemaet herunder.

Er det muligt at sige noget om årsager og indsats i relation til urolighed og uopmærksomhed ?

Se evt. løsning her: OpgaveLoesningRummelighedXby.xlsx


Køn

 Pige           Dreng

Grad af uro

 

Uopmærksomhed

 


Skønnede årsager

Indlæringsmæssige vanskeligheder
Faglige vanskeligheder
Soc. emotionelle vanskeligheder
Relationelle vansk. Elev – elev(er)
Relationelle vansk. Elev – lærer
Mangel på udfordringer
Andet

Aktuel indsats

Ingen
Klares af læreren i situationen
Inddragelse af ledelsesteam
Kollegavejledning
Intensiveret forældresamarbejde
Hjælp fra støtte-/specialcenter
Støtte fra AKT-vejleder
Indstillet til PPR
Hjælp fra sociale myndigheder

Vurdering

Indsatsen er tilstrækkelig
Eleven er stadig vanskelig at rumme
Eleven bør placeres andet sted