Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Formatering, typografier og sidelayout


Sektionsskift og kolonner (spalter)

Du kan anvende sektionsskift til at opdele dit dokument i områder med forskellig opsætning. Det kan fx være områder med forskellig:

 • orientering af siden
 • margener
 • antal kolonner (spalter)
 • sidenummerering
 • sidehoved og sidefod

I denne øvelse lærer du at:

 • indsætte sektionsskift
 • justere margener for de enkelte sektioner
 • arbejde med kolonner (spalter)

 • Anbring markøren i starten af linje 2.

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning (1)

 • Tryk Skift (2)

 • Vælg Sektionsskift Fortløbende (3)

 

 • Anbring markøren i starten af sidste afsnit.

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Skift

 • Vælg Sektionsskift Fortløbende

 
 • Anbring markøren i starten af andet afsnit.

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Kolonner (1)

 • Vælg Tre (2)

 

 • Anbring markøren i starten af andet afsnit.

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Margener (1)

 • Vælg Brugerdefinerede margener (2)

Herved fremkommer boksen Sideopsætning
 • Sæt Venstre = 1 cm og Højre = 1 cm

 • Tryk OK

 
 • Anbring markøren i starten af tredje afsnit.

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Skift

 • Vælg Spalte

 • Anbring markøren i starten af femte afsnit.

 • Tryk Skift

 • Vælg Spalte

 

 • Vælg fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Orddeling (1)

 • Vælg Automatisk (2)

 
 • Marker hele kolonne-teksten

 • Vælg fanen Startside | gruppen Afsnit

 • Tryk Juster lige margener

 

 

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle