Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Stort dokument


Formater sidetal

Dokumentet består af 7 sider. Sidenummereringen skal starte med side 1 på den fjerde side, hvor den egentlige tekst starter.

 

 • Anbring markøren  i starten af det første afsnit på den fjerde side (1)

 • Vælg fanen Sidelayout

 • Tryk Skift (2)

 • Vælg Fortløbende (3)

Der indsættes herved et sektionsskift med basis på foregående side (ses kun hvis du bruger Vis skjulte formateringsmærker (CTRL+Skift+8) )
 • Vælg fanen Indsæt

 • Tryk Sidefod (1)

 • Vælg Rediger sidefod (2)

Nu skal markøren stå i sidefoden på side 4 - hvis ikke, skal du scrolle derned.

 

 • Vælg fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer | Design

 
Kommandoen Sammenkæd med forrige er trykket ind.
 • Tryk  Sammenkæd med forrige ud, for at fjerne sammenkædningen af sidefødder

 

Her ses at sidefoden på den pågældende side ikke længere er sammenkædet med den forrige.
 • Vælg fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer | Design

 • Vælg Almindeligt sidetal

 
Bemærk at sidetallet er 4 - det skal omformateres.
 • Tryk Sidetal

 • Vælg Formater sidetal...

Herved fremkommer boksen Sidetalsformat.
 • Vælg Begynd med 1 (1)

 • Tryk OK (2)

 
... og så er det som vi ønsker.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle