Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Stort dokument


Indsæt billedtekst

 • Gå til det første billede

 • Klik på billedet (1)
  Herved markeres det

 • Vælg fanen Referencer | gruppen Billedtekster

 • Tryk Indsæt billedtekst (2)

Herved fremkomme boksen Billedtekst
Du kan vælge at oprette anden etiket end Figur, men her beholder vi indstillingerne.
 • Tilføj  uddybende tekst til billedteksten  (1)

 • Tryk OK (2)

Herved indsættes billedteksten under figuren.

Billedet er højrestillet i tabelcellen. Derfor bliver billedteksten også højrestillet.
 • Vælg fanen Startside | gruppen Afsnit

 • Tryk Centrer

Bemærk at billedteksten indsættes "på linje med tekst", når billedet er "på linje med tekst",

 • Gå til de øvrige illustrationer og udfør den samme procedure

 

 • Gå til det første side

 • Anbring markøren i det andet tomme afsnit

 • Vælg fanen Referencer | gruppen Billedtekster

 • Tryk Indsæt liste over figurer

 • Tryk OK for at vælge standardindstillinger

 

 • Vælg Dispositionsvisning

 • Ombyt kapitlerne Om Elefanter og Om løver

 • Bemærk at billednummereringen fejler

 • Marker hele dokumentet (CTRL+A)

 • Tast F9 (Opdater felter) eller
  Højreklik i markeringen | Vælg Opdater felt

 • Marker Opdater alt

 • Bemærk at billednummereringen virker igen!


Bemærk at billedteksten indsættes i en tekstboks, når billedet er ikke er "på linje med tekst",
 • Vælg Dispositionsvisning

 • Ombyt kapitlerne Om Elefanter og Om løver

 • Bemærk at billednummereringen fejler

 • Marker hele dokumentet (CTRL+A)

 • Tast F9 (Opdater felter)

 • Bemærk at billednummereringen virker ikke!

 • Marker en tekstboks med billedtekst

 • Tast F9 (Opdater felter)
  Nu opdateres netop denne tekstboks, men ikke de øvrige

 • Fortsæt med at markere tekstbokse og opdatere felter

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle