Kursus

Hurtigt i gang med MindMap

Projektstyring


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Materialer


Om dette site


Forsiden

 

Projektstyring

 1. Aktiver projektstyring
 2. Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt
 3. Angiv opgavers varighed
 4. Tider, rækkefølge og relationer
 5. Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring
 6. Problemer, deadline og betingelser
 1. Projektressourcer
 2. Budget
 3. Fuldførelse
 4. Projektrapport
 5. Det videre arbejde

Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt

Projektet ses i øjeblikket som MindMap, der består af grene og undergrene.
 • Vælg fanen Vis

 • Tryk  Gantt  (CTRL+Skift+6)

 

Gantt-visningen består af følgende elementer:

 • Gannt-oversigten

 • Gant kortet

I Gannt-oversigten ses grene og undergrene som opgaver og underopgaver

I Gannt-oversigten kan du:

 • tilføje opgaver (ENTER eller INSERT)

 • hæve/sænke opgavers niveauer (ALT + SKIFT + pil)

 • sammenkæde opgaver via valg af foregående opgave (SKIFT + F2)

 • knytte ressourcer til opgaver (SKIFT + F2)

 • ændre rækkefølgen af opgaver (dette kun af visuelle grunde, da det er starttidspunkter for opgaver der reelt bestemmer rækkefølge. Mere om det senere)

 • ændre opgavers varighed/start/slut

I eksemplet er varigheden 0,8 dag?. ?-tegnet angiver at det er en anslået værdi. (Normalt er den anslåede værdi 1 dag?, men i dette projekt er arbejdsdagen udvidet til 10 timer)

Vaske loft står nederst under Rengøring, det skal af visuelle grunde anbringes øverst.
 • Træk  feltet Vaske loft opad indtil der fremkommer en sort lodret pil op som vist

 • Slip musen

 
 • Træk  de øvrige felter i gruppe, så rækkefølgen ser logisk ud

 
Hov, du har glemt at vinduet også trænger til maling og derfor skal det også slibes
 • Marker  opgaven Slibe overflader (1)

 • Vælg fanen Gantt-værktøjer

 • Tryk Underopgave (2) (eller tast Insert)

 

Herved fremkommer en ny opgaveidé

 

 • Ret teksten til Vinduesrammer

 

 
 • Marker  opgaven Male træværk

 • Tast Insert

 • Ret teksten til  Vinduesrammer

 

Det ser nu ud til at der er temmelig meget malerarbejde. Det vil nok være en god idé at samle det i én opgave med tilhørende underopgaver.
 • Marker  rod-opgaven Køkkenrenovering (1)

 • Vælg fanen Gantt-værktøjer

 • Tryk Opgave (2) (eller tast Enter)

(Bemærk: Det er ikke ligegyldigt om du vælger kommandoen Opgave eller du taster Enter. Opgave giver en Idé nederst i listen, Enter giver den øverst i listen. Dette forhold har dog ingen praktisk betydning for projektstyringen)

 • Ret teksten Idé til Male

 

 • Marker  Male

 • Træk  feltet Male opad indtil der fremkommer en sort lodret pil op som vist

 • Slip musen

Nu er opgaven Male anbragt over alle maleopgaver, men på samme niveau. Du skal nu sørge for at de enkelte maleopgaver bliver underordnet Male.
 • Hold CTRL nede

 • Klik i opgaverne Male loft, Male vægge, Male træværk

Herved markeres de 3 opgaver

 • Vælg fanen Gantt-værktøjer

 • Tryk  Ryk ind (Alt+Skift+højrepil)

 

Her ses at Male nu er en opgave på niveau med Montere lamper.....

Det ses endnu tydeligere ved at se projektet som Mind Map

 • Tast CTRL + Skift + 1 (skifter til Mind Map visning)

 

 • Tast CTRL + Skift + 6 (skifter til Gantt visning)

 

 • Tast CTRL + Skift + 6 (skifter til Gantt visning)

Nu kommer du pludselig i tanke om, at der også skal installeres en opvaskemaskine. Det kræver besøg af eksterne ressourcer, VVS-installatør og elektriker.

Desuden  skal der monteres ny vask, vandlås og blandingsbatteri .

Konen vil løbende udføre kontrol med malerarbejdet, som du løbende må følge op på.

 • Opret (som beskrevet ovenfor) opgaverne:

  • VVS-installation

  • El-installation

  • Købe opvaskemaskine, vask, vandlås og blandingsbatteri

  • Kontrol/Opfølgning

Gantt-oversigten skal nu se ud som vist.

Hent evt. Køkkenrenovering1.zip

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler