CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Orienteringsdag

Den 20-04-06 blev der afholdt en orienteringseftermiddag på CFU Vejle med følgende program

 • Kort orientering om projektet

 • Hvad er Flash og hvad kræves af elevcomputeren?

 • Demonstration af et par eksempler på kemivejledninger

 • Gevinsterne

 • Test af spillene:

  • Er pointgivningen retfærdig i forhold til normal-eleven?

  • Er der tilstrækkelig vejledning?

  • Hvad med lydeffekterne?

  • Andre egnede eksperimenter?

  • Acceptabel regneusikkerhed?

  • Er vægten af kolber og skåle realistiske?

  • Fejl?  Er der eksperimenter der låser eller tillades noget der er uhensigtsmæssigt?

 • Tiltrængte  forbedringer

 • Afprøv de små kemispil på elever - er der nogen der vil?

 • Anvendelighed


Eftermiddagen blev besøgt af ca. 17 kemilærere inkl. fagkonsulenten og kemilærerforeningsforkvinde. Spillene blev testet og der kom mange konstruktive forslag til ændringer, tilføjelser og forbedringer. Disse er nu implementeret. Alle indsendte kommentarer og status for opfølgning kan læses her.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag