CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Syntese af jern(II)sulfat

Eleven gennemfører et virtuelt eksperiment, hvor hun dels lærer at udføre en simpel uorganisk syntese, dels bliver introduceret til hvad hun ser under eksperimentet ledsaget af reaktionsskemaer, stifter bekendtskab med sikkerhedsforhold og får lejlighed til at udføre en udbytteberegning. Som ved ved de ovenstående øvelser gives der point efter antal fejl-handlinger, tidsforbrug og beregningsfejl. Øvelsen generer en tilfældige masse af bundfaldet, således at en gentagelse af eksperimentet også giver en ny opgave.

Undervejs i eksperimentet er det muligt at se en animation, der viser opløsningen af jern i svovlsyre.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag