CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Bestemmelse af saltindhold i havvand 

Simpelt lille 1.g "forsøg". Eleven skal foretage en fældning af NaCl med overskud af sølvnitrat. Bundfaldet tørres og vejes og ud fra massen af det udvundne bundfald bestemmes saltindholdet i havvandet.


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag