CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

Undersøg en kemisk reaktion

Teoriopgave kamufleret som et eksperiment

Eleven skal tilsætte et  reagens til en ukendt analyse og ud fra farven og massen  af  bundfaldet skal eleven afgøre hvad der var i analysen og koncentrationen af det. Opgaverne er formuleret dels som multiple choice opgaver og dels som en regulær mængdeberegning. Lige som ovenfor genereres opgaverne tilfældigt så øvelsen kan "genbruges".


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag