CFU Vejle

Prøv at forberede et forsøg

Opgaver og vejledninger

Kemikomponenter


Fysik


Orienteringsdag


Flashkursus

CFU Vejle

 

// Her defineres partiklernes størrelse og udsving
//--- Data for gitter-partikler ---
stop();
atomudsving = 1;
atomscale = 100;
elektronscale = 20;
rækkeantal = 5;
antal = 15;
x_start = -30;
y_start = 225-200;
dx = 0;
forskudt = false;
begyndt = false;
p = 0;
//---- Data for frie partikler -------
//antal_k = 60;
højre = 335-200;
venstre = 60-200;
øvre = 70-200;
nedre = 320-200;
tb = 20;
//---------------
var Me_atom:MovieClip = MeAtom;
var e_minus:MovieClip = eminus;
var H2:MovieClip = H2;
var MeIon:MovieClip = MeIon;
var ny_Me_atom:MovieClip;
var ny_e_minus:MovieClip;
var ny_H2:MovieClip;
var ny_MeIon:MovieClip;
tabel_Me_atom = new Array();
tabel_e_minus = new Array();
tabel_H2 = new Array();
tabel_MeIon = new Array();
rækkenr = 0;
dybde = 0;
x_pos = x_start;
d = MeAtom._width*atomscale/100+dx;
elektronudsving = 30;
atomudsving = 2;
tekst = "Tilsæt svovlsyre";
var Smeld = new Sound();
Smeld.attachSound("Smeld");
for (var i = 1; i<=antal; i++) {
if (rækkenr == rækkeantal) {
rækkenr = 0;
x_pos += d;
}
dybde = dybde+i;
ny_Me_atom = Me_atom.duplicateMovieClip("Jernatom"+i, dybde, {_x:x_pos, _y:(d*rækkenr)+y_start});
tabel_Me_atom.push(ny_Me_atom);
ny_e_minus = e_minus.duplicateMovieClip("Eminus"+i, (dybde+500), {_x:x_pos, _y:(d*rækkenr)+y_start});
tabel_e_minus.push(ny_e_minus);
rækkenr += 1;
}
for (var j = 0; j<=antal; j += 2) {
tabel_Me_atom[j]._alpha = 90;
if (forskudt) {
tabel_Me_atom[j]._x += d/2;
tabel_e_minus[j]._x += d/2;
}
}
tabel_kugle = new Array();
begynd.onRelease = function() {antal_k = 20;
_parent.stopur.tæller = true;
if (not begyndt) {
begyndt = true;
for (var i = 1; i<=antal_k; i++) {
ny_kugle = kugle.duplicateMovieClip("kugle"+i, (i+2000), {_x:(random(højre-venstre)+venstre), _y:(random(nedre-øvre)+øvre)});
tabel_kugle.push(ny_kugle);
tekst = "Vis igen";
}
} else {
nextFrame();
}
};
begynd1.onRelease = function() {antal_k = 60
_parent.stopur.tæller = true;
if (not begyndt) {
begyndt = true;
for (var i = 1; i<=antal_k; i++) {
ny_kugle = kugle.duplicateMovieClip("kugle"+i, (i+2000), {_x:(random(højre-venstre)+venstre), _y:(random(nedre-øvre)+øvre)});
tabel_kugle.push(ny_kugle);
tekst = "Vis igen";
}
} else {
nextFrame();
}
};
//
onEnterFrame = function () {
for (var i in tabel_kugle) {
tabel_kugle[i]._x += (random(11)-5);
tabel_kugle[i]._y += (random(11)-5);
tabel_kugle[i]._rotation += (random(50)-25);
if (tabel_kugle[i]._x>højre) {
tabel_kugle[i]._x -= tb;
}
if (tabel_kugle[i]._x<venstre) {
tabel_kugle[i]._x += tb;
}
if (tabel_kugle[i]._y<øvre) {
tabel_kugle[i]._y += tb;
}
if (tabel_kugle[i]._y>nedre) {
tabel_kugle[i]._y -= tb;
}
if (tabel_MeIon[i]._x>højre) {
tabel_MeIon[i]._x -= tb;
}
if (tabel_MeIon[i]._x<venstre) {
tabel_MeIon[i]._x += tb;
}
if (tabel_MeIon[i]._y<øvre) {
tabel_MeIon[i]._y += tb;
}
if (tabel_MeIon[i]._y>nedre) {
tabel_MeIon[i]._y -= tb;
}
}
for (var j in tabel_Me_atom) {
for (var i in tabel_kugle) {
if (tabel_kugle[i].hitTest(tabel_Me_atom[j])) {
p++;
if (p>=antal) {
_parent.stopur.tæller = false;
}
ramt = true;
Smeld.start(0);
ny_MeIon = MeIon.duplicateMovieClip("MeIon"+j, (dybde+1000+j), {_x:(tabel_Me_atom[j]._x), _y:(tabel_Me_atom[j]._y)});
tabel_MeIon.push(ny_MeIon);
ny_H2 = H2.duplicateMovieClip("H2"+j, dybde+12000+j, {_x:(tabel_Me_atom[j]._x), _y:(tabel_Me_atom[j]._y)});
tabel_H2.push(ny_H2);
removeMovieClip(tabel_Me_atom[j]);
removeMovieClip(tabel_e_minus[j]);
removeMovieClip(tabel_kugle[i]);
}
}
}
};
H2.onEnterFrame = function() {
if (ramt) {
for (var i in tabel_H2) {
tabel_MeIon[i]._x += (random(11)-5);
tabel_MeIon[i]._y += (random(11)-5);
tabel_H2[i]._y -= random(3)*3;
tabel_H2[i]._rotation = random(180)-90;
if (tabel_H2[i]._y<øvre-60) {
tabel_H2[i]._alpha = 0;
}
}
}
};
 


[Op] [Ret]

 

Interaktiverende læring på Webbet i eksperimentelle fag