Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Pivot-kursus

Øvelser


Opgaver

 1. Krydstabulering til undersøgelse af fravær
 2. Krydstabulering med datofiltrering
 3. Spørgeskemaundersøgelse
 4. Spørgeskemaundersøgelse med gruppering efter alder
 5. Pivottabel bedste kunder
 6. Stor spøgeskema-analyse

Stor spørgeskema-analyse

Projektmappen indeholder oplysninger om 9092 skolebørns
 • grad af urolighed
 • grad af uopmærksomhed
 • hvilke årsager
 • hvilken indsats
 • vurdering af indsats

Du skal prøve at belyse om der er skoler/klasser der er særlig problematiske.

Se spørgeskemaet herunder.

Er det muligt at sige noget om årsager og indsats i relation til urolighed og uopmærksomhed ?

Se evt. løsning her: OpgaveLoesningRummelighedXby.xlsx


Køn

 Pige           Dreng

Grad af uro

 

Uopmærksomhed

 


Skønnede årsager

Indlæringsmæssige vanskeligheder
Faglige vanskeligheder
Soc. emotionelle vanskeligheder
Relationelle vansk. Elev – elev(er)
Relationelle vansk. Elev – lærer
Mangel på udfordringer
Andet

Aktuel indsats

Ingen
Klares af læreren i situationen
Inddragelse af ledelsesteam
Kollegavejledning
Intensiveret forældresamarbejde
Hjælp fra støtte-/specialcenter
Støtte fra AKT-vejleder
Indstillet til PPR
Hjælp fra sociale myndigheder

Vurdering

Indsatsen er tilstrækkelig
Eleven er stadig vanskelig at rumme
Eleven bør placeres andet sted

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle