Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Transponer eller roter en tabel

I denne øvelse lærer du:

 • at "vende" en tabel, så kolonner og rækker byttes om
 • at filtrere data
Kursuscentret OfficeExpertitsen har lavet en ubehjælpsom oversigt over instruktørernes kurser. For at få et bedre overblik over de forskellige kursers fordeling på instruktørerne er det nødvendigt at rotere tabellen.
 • Marker celleområdet A1:X5 ved at trække gennem området

 • Tast CTRL + C (kopier)

 

 • Tryk Indsæt regneark nederst til venstre i Excel

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Udklipsholder

 • Tryk fold-ud-pil ved Sæt ind (1)

 • Vælg Roter 180 grader (2)

 

Det hjalp jo lidt på overskueligheden - nu kan kurserne samles i grupper ved filtrering
 • Klikkolonne A

Herved markeres  kolonnen.

 • Vælg fanen Startside | gruppen Redigering

 • Tryk  Sorter og filtrer (1)

 • Vælg  Filtrer (2)

 

Herved fremkommer en fold-ud-pil i celle A1.

 • Tryk fold-ud-pil i celle A1 (1)

 • Fravælg (Marker alt) (2)

 • Afmærk Word (3)

 • Tryk OK (4)

 

 • Bemærk  filtrerknappen i celle A1
  Her kan du vælge andre filtreringer.

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle