Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Timeregnskab via Outlook

I denne øvelse lærer du at opstille et timeregnskab på basis af din Outlook-kalender. Metoden forudsætter, at du kan se din kalender vist enten som "Alle aftaler" eller bedre  "Efter kategori".

Her kan du lære om kategorier: Kategorier og Visninger i kalender

For at se visninger i Outlook skal værktøjslinjen Avanceret være tilgængelig: Værktøjslinjer


 • Åben Outlooks kalender

 • Vælg fanen Vis (1)

 • Tryk Skift visning (2)

 • Vælg Efter kategori  (3)

 

 • Klik på første aftale eller begivenhed (1) (se illustrationen herunder)

 • Hold Skift ned og klik på sidste aftale (2)

Herved markeres alle aftaler - fra første til sidste klik. Du kan også klikke, mens du holder CTRL ned og udvælger mere selektivt.
 • Tast CTRL + C (kopiér)

Nu ligger de valgte kalenderdata i udklipsholderen.

 • Åben et tomt regneark i Excel
  (Alternativt kan du bruge disse data at arbejde videre med:
  KalenderdataTilTimeoptaelling.xlsx

 • Tast CTRL + V (sæt ind)

 • Kliktrekant i øverste venstre hjørne (1)
  Herved markeres hele regnearket

 • Dobbeltklik på skillelinjen mellem kolonnetitler (2)

Herved tilpasses cellerne til indholdet.

 • Marker celleområdet med tidspunkter

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Redigering

 • Tryk Find og vælg (1)

 • Vælg Erstat (2)

 • Tast i Søg efter: ma  (ma og mellemrum)

 • Tryk  Erstat alle

 

Der vises en bekræftelse.
 • Fortsæt  med Søg og erstat på de øvrige ugedage
  Husk mellemrum efter dagens betegnelse!

 

Her ses resultatet!

 

 • Marker øverste celle til højre for datoområdet (1)

 • Tast =(   (2)

 • Klik i cellen under Slut (3)

 • Tast - (minus)

 • Klik i cellen under Start (4)

 • Tast =)*24   (5)

(Forskellen med  tidspunkter beregnes af Excel i enheden døgn. For at omregne til timer ganges med 24.)

 • Tryk Indtast

 

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie

 

 • Vælg fanen Startside | gruppen Redigering (1)

 • Tryk Sum (2)

 

 • Tryk Indtast

 

Så er timeregnskabet hjemme!

Se et et eksempel med makro her: Beregning af konsulentydelser.xlsm


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle