Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Navne

I dette afsnit lærer du at navngive celler og anvende navne i formler i stedet for almindelige cellehenvisninger. Det gør det lettere at gennemskue formlerne.

 

 • Marker celleområdet D5:D11 ved at trække gennem området (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Definerede navne

 • Tryk fold-ud-pil ved Definer navn (2)

 • Vælg Definer navn (3)

Herved fremkommer boksen Nyt navn
 • Tryk OK

 

 • Marker celleområdet C5:C11 ved at trække gennem området (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Definerede navne

 • Tryk fold-ud-pil ved Definer navn

 • Vælg Definer navn

Herved fremkommer boksen Nyt navn igen
 • Tryk OK  (2)

 • Udfør samme procedure på celleområdet E5:E11 (under Pris)

 

 • Marker celle E5 ved at klikke i den (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Definerede navne

 • Tryk Brug i formel  (2)

 • Vælg Antal (3)

Herved indsættes Antal i formellinjen

 

 • Tast * (multiplicer) (1)

 • Vælg fanen Formler | gruppen Definerede navne

 • Tryk Brug i formel (2)

 • Vælg Stykpris (3)

 • Tryk i formlelinjen

Nu hedder formlen  = Antal*Stykpris

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen gennem celleområdet E5:E11

 

 • Marker celle E12

 • Vælg fanen Formler | gruppen Funktionsbibliotek

 • Tryk Autosum (2)

 

 • Tryk i formlelinjen

 

Nydeligt og letforståeligt
   
   

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle