Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Konsolidering

Konsolidering anvendes til at behandle data fra flere regneark. Regnearkene kan være fra samme projektmappe eller stamme fra forskellige projektmapper.

Det er en forudsætning, at de områder af regnearkene, der anvendes, er opstillet som en tabel med ens kolonnetitler.

Der må ikke være tomme rækker eller kolonner i tabellen.

I denne øvelse lærer du at foretage en kvartalsopgørelse af for salget af 8 varegrupper i en lille virksomhed.

De tre faner Januar - Marts indeholder lister med samme række- og kolonnetitler.

Du skal foretage en opsummering af salget i fanen Kvartalsopgørelse.

 • Vælg fanen Januar

 • Marker celleområdet A1:B9

 

 • Åben arket Kvartalsopgørelse

Det er tomt.

 

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer

 • Tryk Konsolider

Herved fremkommer boksen Konsolider

 • Klik i feltet  Reference:  (1)

 • Klik på fanen Januar (2)

 

 • Anbring markøren i celle A1

 • Træk markøren diagonalt mod celle B9

 

Herved foldes boksen Konsolider sammen og bliver til boksen Konsolider - Reference
 • Slip markøren i celle B9

Herved fremkommer boksen Konsolider igen

 

 • Tryk Tilføj

 

 • Klik på fanen Februar

 • Gentag denne procedure for Februar og Marts (1)

 • Afmærk som vist  (2)

 • Tryk OK (3)

(Hvis du skulle konsolidere fra en anden projektmappe, kunne du trykke gennemse og lokalisere mappen. Herved ville referencen slutte med et ! hvorefter du kunne indtaste områdets navn - fx:[MinimarkedTilKonsolidering.xlsx]Marts!$A$1:$B$9)

Herved fremkommer sammentællingen.

Grupperingerne kan foldes ud ved tryk på +


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle