Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Datavalidering med liste

I denne øvelse lærer du at sikre, at de rigtige data anvendes i regnearket ved bruge af en liste, der er defineret et andet sted i projektmappen.

Se et eksempel på praktisk anvendelse: Ansøgningsskema.xlsx

I det følgende lærer du teknikken på et simplere eksempel.

Regnearket er et starten til en skoleskema, som ungerne kan udfylde ved vælge fag i en liste.

Du skal sikre, at eleven kun kan vælge fag med rigtige betegnelser.

 • Vælg fanen Vis | gruppen Vindue  (1)

 • Tryk Nyt Vindue  (2)

 • Vælg fanen Vis | gruppen Vindue  

 • Tryk Arranger alle (1)

 • Afmærk Side om side (2)

 • Tryk OK (3)

Nu ser du samme regneark i to vinduer.

 • Vælg hhv. fanerne Skema og Fag nederst i projektmappen

 • Marker celleområdet C5:G12 i arket Skema ved at markere og trække gennem området

 

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer

 • Tryk fold-ud-pil ved Datavalidering (1)

 • Tryk Datavalidering (2)

Herved fremkommer boksen Datavalidering

 • Vælg Tillad: Liste

 • Tryk knap med lille rød pil

Herved folder boksen Datavalidering sammen.

 • Klik  i Datavalidering  (1)

 • Klik  på bjælken i fanen Fag (2) for at aktivere dette vindue

 • Marker celleområdet A1:A22 i fanen Fag (3)

 • Tryk knap med lille rød pil (4)

Herved folder boksen Datavalidering ud.

 

 • Tryk OK

 

 • Klik  i en celle  (1)

 • Tryk  fold-ud-pil (2)

 • Vælg fag

Se evt. løsning Skoleskema løsning.xlsx


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle