Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Håndtering af data


Marker, kopier, flyt og træk serier med musen

Ved hjælp af musen kan du let:

 • Markere en celle, et celleområde eller hele regnearket.
 • Kopiere celler eller et celleområde.
 • Flytte celler eller et celleområde.
 • Oprette en serie.

I det følgende betyder Træk, at du skal holde musen nede og trække gennem regnearket.

Regnearket er en mors ubehjælpelige forsøg på at fremstille en tabel over et sygt barns temperatur.

Du skal hjælp med at gøre tabellen færdig og mere overskuelig.

Du  skal også præsentere data i et diagram.

 


Sådan markeres et celleområde

 • Træk gennem celleområdet B2:B4

Herved markeres et sammenhængende celleområde


Sådan markeres adskilte celleområder

 • Hold CTRL nede og klik i cellerne B7, B10 og B11

Herved markeres adskilte celleområder


Sådan markeres hele regnearket

 • Klik i øverste venstre hjørne af regnearket

 

Herved markeres hele regnearket.


Sådan markeres hele kolonner eller rækker

 • Træk med musen gennem kolonnetitlerne

(tilsvarende for rækker)

 


Sådan formateres et markeret celleområde

 • Tryk  skriftfarve rød i gruppen Skrifttype

Her er de kritiske værdier formateret rødt. Der findes en mere elegant måde - se Betinget formatering

     


Sådan trækker du en serie

 • Træk gennem celleområdet D2:E4

 • Grib fyldhåndtaget og træk en serie af området til række 19

 

 

 


Sådan flyttes et celleområde

Det markerede celleområde skal nu flyttes hen i mellem kolonnen Målt af  og Temperatur

 • Anbring markøren på kanten af markeringen

Herved fremkommer en flyttemarkør. Ved at holde musen nede kan man flytte det valgt område til et tomt sted i arket. Her har du brug for at flytte området ind mellem to kolonner med data.


Flytte og indskyde et celleområde

 • Hold Skift nede

 • Træk  musen  mod venstre

Når markøren rammer en skillelinje mellem to kolonner fremkommer ene skravering.

 • Slip  musen  når skraveringen er som vist

 

Juster antal cifre

Kolonnen Temperatur indeholder tal med forskellige antal decimaler.

 • Marker  celleområdet D2:D19

 

Forøg antal decimaler

 • Vælg fanen Startside | gruppen Tal

 • Tryk  Forøg decimal én gang

 

Nu har alle temperaturer samme antal decimaler. Nydeligt!

Tegn kurvediagram

 • Marker celleområdet B1:D19

 • Væg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Streg (1)

 • Vælg  Kurve med datamærker (2)

 

Imponerende hvad man kan med et regneark!

Se evt. løsning her: DataTilBrugAfMusenLoesning.xlsx


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle