Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Datatabel

Med en datatabel kan du med få klik skaffe dig et samlet overblik over resultaterne af komplicerede beregninger beroede på forskellige værdier af én eller to parametre. Analysen fremstår derfor som et overblik over flere scenarier.

Forskellen på de to metoder, er at hvor scenariestyring kan beregne ét udfald af én beregning på basis af flere forskellige parametre, kan en datatabel præsentere mange udfald af beregninger baseret på variation én eller højst to parametre. Det skyldes, at beregninger foretages enten kolonnevis, rækkevis eller kolonne- og rækkevis.


Hent og åbn projektmappen Datatabel.xlsx

Regnearket indeholder to opstillinger til beregning af ydelser ved  afdrag af et kreditforeningslån.

 1. Du skal fremstille en oversigt, der viser hvorledes ydelsen ændres, når du varierer én  parameter - renten.

 2. Du skal fremstille en oversigt, der viser hvorledes ydelsen ændres, når du varierer to parametre - renten og antal terminer.

 • Anbring markøren i celle D2 (1)

 • Tryk ved formellinjen (2)

 

 • Vælg kategori Finansiel (1)

 • Vælg funktion Ydelse (2)

 • Tryk OK  (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter
 • Anbring markøren feltet Rente

 • Bemærk  forklaringsteksterne, der fremkommer når du klikke i de forskellige felter

 • Klik i celle B3 i regnearket

 • Anbring markøren feltet NPR (Antal perioder)

 • Klik i celle B4 i regnearket

 • Skriv /12 ( divider tallet med 12)

 • Anbring markøren feltet NV(Nutidsværdi)

 • Skriv - (minus)

 • Klik i celle B5 i regnearket

 • Anbring markøren feltet FV(Fremtidsværdi)

 • Skriv 0 (nul) (1)

 • Tryk OK (2)

 

Herved indsættes formlen til beregning af fast ydelse ved nedbringning af et lån.

 • Marker celleområdet C2:D5

Området skal vælges således fordi cellerne D3:D5 skal indeholde resultater af beregninger på basis af parametrene i cellerne C3:C5 med formlen i celle D2.

 • Vælg fanen Data | gruppen Databaseværktøjer (1)

 • Tryk Hvad hvis-analyse (2)

 • Vælg Datatabel  (3)

Herved fremkommer boksen Datatabel.

 

Regnearket skal simulere værdier på basis af parametre i en kolonne. Derfor skal du vælge inputcelle for kolonne.
 • Anbring markøren feltet Inputcelle for kolonne (1)

 • Klik i celle B3 i regnearket (2)

 • Tryk OK (3)

 

Her ses ydelserne beregnet på basis af  3 forskellige rentesatser


Nu skal du se hvorledes ydelsen ændres, når du varierer to parametre - renten og antal terminer.
 • Anbring markøren i celle C11 (1)

 • Tryk ved formellinjen (2)

 • Vælg kategori Finansiel (1)

 • Vælg funktion Ydelse (2)

 • Tryk OK (3)

Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter
 • Udfyld boksen Funktionsargumenter (3)

 • Tryk OK

 

 • Marker celleområdet C11:H15

Området skal vælges således fordi cellerne D12:H15 skal indeholde resultater af beregninger på basis af parametrene i cellerne C123:C15 med formlen i celle C11

 • Vælg fanen Data | gruppen Databaseværktøjer

Herved fremkommer boksen Datatabel.

 • Anbring markøren feltet Inputcelle for kolonne

 • Klik i celle B12 i regnearket (1)

 • Anbring markøren feltet Inputcelle for række

 • Klik i celle B13 i regnearket (1)

 • Tryk OK (2)


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle