Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Scenariestyring

Med en scenariestyring kan du gemme resultaterne af komplicerede beregninger beroede på forskellige værdier af  en eller flere parametre.

Hent og åbn regnearket Scenario.xlsx

Jensen har sat 10.000 kr. i banken. Hvad vil han have på kontoen, hvis banken giver 5,5 %  i rente og han i de flg. 15 måneder indsætter 70 kr. om måneden?

Og hvad vil der ske hvis forudsætningerne ændres?

Formlen i celle C3 beregner den fremtidige værdi af en investering på basis af periodiske, konstante ydelser og en konstant renteydelse.

Renten er faldende og Jensen går i gang med at undersøge forskellige scenarier.

 • Vælg fanen Data | gruppen Dataværktøjer (1)

 • Tryk Hvad hvis-analyse (2)

 • Vælg Scenariestyring (3)

Herved fremkommer boksen Scenariestyring.

 
 • Tryk Tilføj

Herved fremkommer boksen Tilføj scenario.

 
 • Skriv Scenarienavn: FV1

 • Slet alt indhold i feltet Justerbare celler

 • Bemærk teksten (2)

 • Anbring markøren i  feltet Justerbare celler

 • Hold CTRL nede og klik i hver af de celler, der indeholder parametre som danner basis for forskellige scenarier (3)

 • Tryk OK (4)

Herved fremkommer boksen Scenarieværdier.
 • Skriv ny værdi for renten (1)
  (Bemærk at 5% skrives 0,050)

 • Tryk Tilføj (2)

 

Herved fremkommer boksen Tilføj scenario igen.
 • Skriv Scenarienavn: FV2

 • Tryk OK

 

 • Udfyld  med nye scenarieværdier

Herved fremkommer boksen Scenariestyring igen. 
 • Tryk Vis

 
Her ser du et scenarieo.
 • Marker det andet scenario

 • Tryk Vis

På denne måde kan du let danne dig et overblik over forskellige scenarier.

 • Marker Celle C3

 • Tryk Resume...

 

 • Tryk OK

 

Her ses et Scenarieresume

 

Når du gemmer regnearket gemmes de forskellige scenarier.

 • Gem og luk projektmappen

 • Åbn projektmappen

 • Vælg fanen Data | gruppen Databaseværktøjer (1)

 • Tryk Hvad hvis-analyse (2)

 • Vælg Scenariestyring (3)

Nu kan Jensen sidde og gruble over sine dispositioner.

 

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle