Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Om dette site

Indarbejd i dagligdagen!

© 2010-2008 by University College Lillebælt|Center for Undervisningsmidler (www.ucl.dk) og Helge Blom Andersen


Dette kursussite er udarbejdet af:

Helge Blom Andersen
Pæd. konsulent

Center for Undervisningsmidler
Damhaven 13A, 7100 Vejle
Telefon:  6318 3677 (direkte)

E-mail: heba@ucl.dk


Materialet må frit benyttes til selvstudium.

Brug af sitet i forbindelse med undervisning må kun ske efter skr. aftale med Center for Undervisningsmidler !

Enhver kopiering af tekster, illustrationer, eksempler og løsningsforslag er ulovlig.

Se også:

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle