Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen og tilpasning

Filtyper, filformat og skabelon

Vis formateringssymboler

Formatering, typografi og layout

Tekstombrydning

Forsendelser

Tabel

Grafik

Hurtige dele

Dispositionsvisning

Stort dokument med referencer

Formularer

Indsæt objekt - kæde til fil

Kommentarer og rettelser

Makro


Opgaver

Materialer


Forsiden

 

Forsendelser


Brevfletning, fletning til E-mail, etiketter og konvolutter

Med forsendelser kan du flette data fra en datakilde til et brev, en e-mail, et etiketark eller konvolutter.

Datakilden kan bl.a. være en database, et regneark, en Wordtabel, en komma- eller semikolonsepareret txt-fil.

Kravet til datakilden er, at den er systematiseret med poster opdelt i felter.

Uanset hvilken type datakilde du bruger, kan du med Word foretage filtrering og sortering i datakilden.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle