Opgave 1

Udfør en præsentation hvor du redegør for din arbejdsplads som organisation.