Adgangstaster

Du kan arbejde med minimal brug af musen ved at anvende Adgangstaster.

Hvis du også anvender Genvejstaster kan du helt undgå at bruge musen.

Adgangstaster giver adgang til kommandoerne i båndet.

Alt-tasten er nøgletasten i denne sammenhæng.

Brug af Alt-tasten og tastetip

  • Tast ALT

Herved flyttes fokus fra teksten til båndet og der fremkommer tastetip for hver fane og hver kommando i værktøjslinjen Hurtig adgang, samt til Officeknappen.

Bemærk: Du kan flytte fokus tilbage til teksten ved at tast ALT igen (eller ESC)

  • Tast A

Herved  åbnes fanen Animation. Ved at taste Alt igen får du nye Adgangstaster.

..


Kombination af ALT + Piletaster + Tab

  • Tast ALT

Herved flyttes fokus fra teksten til båndet og der fremkommer tastetip for hver fane og hver kommando i værktøjslinjen Hurtig adgang

Nu kan du ved brug af højrepil og venstrepil flytte fra fane til fane (bemærk at tastetippene forsvinder).

Du kan bruge Tab til at springe fra kommando og Enter til at aktivere en kommando.

Du kan holde Alt nede og bruge pil-ned til at åbne for en aktiv rulleliste

Du kan flytte fokus tilbage til teksten igen ved at tast ALT igen (eller ESC).


Typer genvejstaster. - Kursus - Microsoft Office Online