Om dette site

Elektronisk tilmelding


Søgning og hjælp

Start Outlook første gang

Outlook overalt


Outlook i dag

Værktøjslinjer

Navigationsrude/Opgavepanel

Brugerfladen / Emner

Er du offline?


Post

Kontaktpersoner

Kalender

Opgaver

Mødeindkaldelse

Opgaveanmodning


Regler

Arkivering

Søgninger

Søgemapper


Ressourcer


Se andres kalender og post


Kursusopgaver


Forsiden

 

Nyheder og væsentlige ændringer

Nedenstående er kun for særligt interesserede tidligere brugere af Outlook


Nedenstående er hentet fra Microsoft Outlook hjælp

Hvis du er bekendt med Microsoft Office Outlook 2003 eller tidligere versioner af Microsoft Outlook, beskrives funktioner og funktionalitet, som ikke længere er en del af, eller som er ændret i Microsoft Office Outlook 2007, på følgende liste.

 • Den oprindelige e-mail-editor i Outlook   Office Outlook 2007 bruger en editor, der er baseret på Microsoft Office Word 2007. I tidligere versioner kunne du slå Word fra som editor og bruge en oprindelig editor, der fulgte med Outlook.
 • Understøttelse af onlinemøder   Kald, som bruger Microsoft Windows NetMeeting, eller som angiver et onlinemøde af typen NetMeeting, understøttes ikke længere. Muligheden for at konvertere en mødeindkaldelse til et onlinemøde ved hjælp af listen Dette onlinemøde anvender findes ikke længere. Microsoft Exchange-møde, Microsoft Windows Media Services og NetMeeting understøttes ikke længere af Microsoft. Vi anbefaler, at du bruger Microsoft Office Live Meeting i stedet for. Office Live Meeting har bedre funktionalitet.
 • Privat adressekartotek   Privat adressekartotek understøttes ikke længere. Dette adressekartotek blev erstattet af Kontaktpersoner i Microsoft Outlook 97. Dataposter i Privat adressekartotek gemmes i en fil med filtypenavnet .pab. Alle kontaktpersoner i det private adressekartotek er flyttet til standardmappen for kontaktpersoner i Outlook. Du kan vælge at flytte disse til en separat mappe eller annullere overflytningen og importere .pab-filen på et senere tidspunkt. .pab-filen vedbliver at eksistere i filsystemet, men det private adressekartotek er fjernet fra Outlook. .pab-filen understøtter ikke Unicode, og den kan ikke benyttes, hvis du bruger flere computere.
 • Guiden E-mail-konti er erstattet af dialogboksen Kontoindstillinger   Mange e-mail-konti kan automatisk konfigureres i Office Outlook 2007. Du kan dog fortsat konfigurere e-mail-konti manuelt, hvis du vil. Guiden E-mail-konti er blevet erstattet af dialogboksen Kontoindstillinger. Dialogboksen Kontoindstillinger giver adgang til e-mail-kontokonfigurationer, datafiler, RSS-kilder, adressekartoteker og SharePoint-abonnementer.
 • Opgaveblok   Du kan ikke længere se opgaveblokken i kalenderen eller kommandoerne til opgaveblokken i menuen Vis. Opgaveblokken er blevet erstattet af det nye Opgavepanel.
 • Mødeopdateringer   En person, som opretter et møde, kan ikke længere ændre tidspunktet eller stedet for mødet uden at sende en opdatering. På samme måde kan en mødearrangør ikke længere aflyse et møde eller sende en aflysningsanmodning uden at sende en opdatering. En mødearrangør kan dog fortsat ændre teksten, emnelinjen og påmindelsestidspunktet uden at sende en opdatering.
 • Forældede mødeindkaldelser   Du kan ikke længere videresende en forældet mødeindkaldelse. Hvis du forsøger at videresende en forældet mødeindkaldelse, sender Outlook nu automatisk den nyeste kopi af det opdaterede møde. Denne nye funktionalitet forhindrer, at der sendes ukorrekte oplysninger til andre personer.
 • Flag til opfølgning   Flag eller mærkninger til opfølgning, som blev introduceret i Microsoft Office Outlook 2003, erstattes af opgaveflag og farvekategorier. Der vises ikke længere farvede flag i visningen Post. Hvis du har mærket emner i den tidligere version af Outlook for at angive, at de var af vigtighed, eller at de tilhørte en bestemt gruppe, kan du nu i stedet for bruge farvekategorier. Hvis du har brugt flag til at angive tidspunktet, hvor du skulle udføre en handling på et emne, kan du nu bruge opgaveflag. Denne ændring har til formål at øge flagenes funktionalitet. Når du bruger opgaveflag, kan du placere et emne i det samlede opgavestyringssystem, hvor du kan se dine opgaver i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og i visningen Opgaver. Ved at kategorisere et emne kan du let scanne din Indbakke for kategoriserede emner på samme måde, som du måske tidligere har scannet din Indbakke for emner markeret med flag. Du kan også finde kategoriserede emner i søgemapperne til Kategoriseret post.
 • Farvekategorier i e-mails   Som standard kan kategorier ikke sendes i e-mails. I tidligere versioner af Outlook kunne kategorier modtages i indgående e-mails og automatisk anvendes i svar og videresendte kategoriserede e-mails.
 • Ledig/optaget-bjælke   Ledig/optaget-bjælken vises ikke længere i kalenderemner, hvis emnet er markeret som optaget. Denne ændring er en af flere, som forbedrer kalenderens læsbarhed. Ledig/optaget-bjælken vises, hvis emnet er markeret som Ledig, Foreløbig eller Ikke til stede.
 • Ikonet Møder i Kalender   Mødeikonet er blevet fjernet fra kalenderemner. Denne ændring er en af flere, som forbedrer kalenderens læsbarhed.
 • Knappen Opfølgning   Knappen Opfølgning og dialogboksen Mærk med flag til opfølgning er blevet erstattet af en rullemenu. Mærkningsfunktionen er blevet forbedret. Du ser denne ændring, første gang du klikker på kolonnen Mærkning med flag. Ændringen af funktionen af knappen Opfølgning er et led i den samlede forbedring af tids- og opgavestyringssystemet i Outlook.
 • Understøttelse af Symantec ACT! og Microsoft Schedule+   Import af ACT!- og Schedule+-oplysninger understøttes ikke i Office Outlook 2007. Du kan importere ACT!-oplysninger til Microsoft Office Outlook Business Contact Manager. Schedule+ er ikke længere et understøttet Microsoft-produkt.
 • Hyperlinkmenu for kontaktpersoner   Kommandoen Hyperlink er ikke længere tilgængelig, når du højreklikker på en kontaktperson i Office Outlook 2007.
 • Navigationsknapper i Adressekartotek   Venstre og højre navigationsknapper i dialogboksen Adressekartotek er blevet fjernet. Navigationsknapper er ikke længere nødvendige, fordi der nu kan åbnes mere end én kontaktperson ad gangen.
 • Hyperlinks i SharePoint-emner   Tidligere var tekstdelen i elementer i SharePoint skrivebeskyttet, og et hyperlink pegede på en webbrowser-version af elementet, så du kunne udføre ændringer. Nu kan tekstdelen af SharePoint-elementer i Office Outlook 2007 opdateres i Office Outlook 2007 og holdes synkroniseret med SharePoint-elementet. Hyperlinket er ikke tilgængeligt og er blevet erstattet af værktøjslinjeknappen Vis på internettet. Når du klikker på værktøjslinjeknappen, åbnes SharePoint-elementet i din webbrowser.
 • Sende e-mails, når din postkasse er fuld   Tidligere, når din postkasse var fuld, og du brugte Cachelagret Exchange-tilstand, blev alle udgående e-mails sendt til en mappe (på e-mail-serveren), som kontrollerede din postkasses størrelse for at se, om du kunne sende e-mails. I Office Outlook 2007 modtager du en meddelelse, hvis din postkasse overstiger det tilladte under afsendelsen.
 • Markeringer med flag i IMAP-e-mails   Du kan kun slå Markering til opfølgning til eller fra for en e-mail, som modtages på en e-mail-konto af typen IMAP. Denne ændring har til formål af forbedre overensstemmelsen med IMAP-protokollen.
 • Signaturer fra en HTML-fil   Signaturer oprettes nu i dialogboksen Signatur i Office Word 2007.
 • CDO.DLL indgår ikke længere   CDO.DLL indgår ikke længere i Office Outlook 2007. CDO (Collaboration Data Object) er et bibliotek med udvidelsesmuligheder, som leveres af Microsoft Exchange Server og bruges sammen med MAPI-protokollen. Kunder med tredjepartsprogrammer, som kræver CDO.DLL, modtager nu en meddelelse om, at et objekt ikke kan findes. CDO skal nu installeres fra internettet. Tredjepartsleverandører skal ændre deres instruktioner om, at CDO skal installeres ved hjælp af Office CDO, til at det skal installeres fra internettet. Der kan hentes en version af CDO.DLL på Microsoft Exchange Server.
 • Ressourceplanlægning   Når der bruges en Exchange 2007-e-mail-konto i forbindelse med den nye kalenderassistent i Exchange, fungerer funktionen Ressourceplanlægning, som Outlook bruger til automatisk at besvare mødeindkaldelser på vegne af ressourcer, ikke (funktionen Ressourceplanlægning må ikke forveksles med funktionen Direkte reservering, som stadig er i brug). Grunden til at den automatiske svarfunktion i Outlook ikke fungerer på Exchange 2007 er, at kalenderassistenten i Exchange 2007 automatisk behandler alle mødeindkaldelser, hvilket overflødiggør den automatiske svarfunktion i Outlook. Når du bruger Office Outlook 2007 og Exchange 2007 sammen, kan du ikke bruge funktionen Ressourceplanlægning (vælg kommandoen Indstillinger i menuen Funktioner, og vælg derefter kommandoen Kalenderindstillinger og kommandoen Ressourceplanlægning) til at administrere mødelokaler. Du skal nu bruge en ny funktion i Exchange 2007, ressourcebookingassistenten. Denne funktion leverer al funktionalitet, som fandtes i den tidligere ressourceplanlægningsfunktion.
 • Administrere Exchange-serverscripts   Administration af Exchange-serverscripts i Office Outlook 2007 er blevet fjernet. Filen scrptxtn.dll understøttes ikke længere af Microsoft. Hændelsestjenesten (Event Service) fra Microsoft Exchange Server 2003 og tidligere indgår ikke i Exchange 2007. Denne Exchange Server-funktionalitet blev underkendt i august 2000 ved udgivelsen af Exchange Server 2000, og funktionen blev deaktiveret som standard i Exchange Server 2003. Exchange-administratorer kan ikke længere opretholde Exchange-scripts på serversiden. Disse scripts anbefales ikke af Exchange.
 • Exchange-sikkerhedsformular   Exchange-sikkerhedsformularen i Office Outlook 2007, som er en brugerdefineret formular til administration af sikkerhedsindstillinger i Outlook, når Outlook er forbundet med en Exchange-postkasse, er tilgængelig i gruppepolitikken for Windows Server Active Directory Domain Services. Denne ændring blev foretaget, fordi offentlige mapper er valgfrie i Exchange 2007, og Outlook tidligere brugte offentlige mapper til nogle indstillinger.
 • Kommandoen Deling   Kommandoen Deling er blevet fjernet fra navigationsrudens genvejsmenuer til e-mail-mapper. Du kan stadig få adgang til delingsegenskaberne ved at bruge kommandoen Egenskaber og derefter klikke på fanen Tilladelser.
 • Sikkerhedsindstillinger   Sikkerhedsindstillingerne vises nu i det nye Sikkerhedscenter. Denne ændring er gjort for at skabe ensartethed på tværs af flere Microsoft Office-programmer og for at samle alle sikkerhedsindstillinger på ét sted.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle