Grad af fuldførelse

Efterhånden som arbejdet skrider frem skal du angive graden af fuldførelse.
  • Tast CTRL+Skift+6 (Skifter til Gannt-visning)

  • Vælg fanen Opgave-/tidslinjeoplysninger (1)

  • Angiv Fuldførelse (2)

Bemærk indikatorerne for fuldførelse. 

Du kan også ændre på graden af fuldførelse ved at trække inde i bjælken