Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Visning og udskrift


Udskrifter - liggende og sidehoved/sidefod

Regnearket er en kalender for et skoleår. Du skal lave en pæn udskrift af hele kalenderen fordelt på 2 A4-sider liggende med sideskift mellem de to semestre og med passende sidehoved og sidefod.

Kalenderen ses her i 30% forstørrelse.

 • Vælg  fanen Sidelayout | gruppen Sideopsætning

 • Tryk Retning (1)

 • Tryk Liggende (2)

 

Herved fremkommer stiplede linjer, der viser sideskift - og de er jo ikke heldige!
 • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

 • Tryk Vis sideskift

 

Herved skifter skærmen voldsomt udseende. Der fremkommer evt. en vejledningsboks, som du kan vælge ikke at få vist igen.
 • Tryk OK

Den stiplede blå linje skal flyttes med henblik på et  fornuftig sideskift.

 • Træk den blå linje som vist

 
 • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

 • Tryk Sidelayout

Nederst på skærmen til højre kan du zoome og få et overblik over udskriften.
 • Tryk Zoom ud til 20 %

Her ses udskriften.

Bemærk at dataområdet tilpasses sidebredden.

Cellerne og teksten er større end hvis du havde valgt Stående udskriftslayout

 • Tryk Zoom ind til 100 %

Bemærk linealen øverst og at der er en pladsholder til tekst i sidehoved og side fod.
 • Skriv passende tekster i pladsholderne til venstre,til højre og midt både for oven.

 

 • Bemærk værktøjslinjen Sidehoved- og sidefodsværktøjer som vist herunder

 • Klik i venstre nedre pladsholder

 • Vælg  fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer | Design | gruppen Sidehoved- og sidefodselementer

 • Tryk Filsti

 • Indsæt passende sidefodselementer i midten og til højre

Se evt. løsningsforslag:  skoleaarskalende_Løsning.xlsx


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle