Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Visning og udskrift


Udskrifter - stående

Regnearket er en kalender for et skoleår. Du skal lave en pæn udskrift af hele kalenderen fordelt på 2 A4-sider lodret med sideskift mellem de to semestre.

Kalenderen ses her i 30% forstørrelse.

  • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

  • Tryk Vis sideskift

 

Herved skifter skærmen voldsomt udseende. Der fremkommer evt. en vejledningsboks, som du kan vælge ikke at få vist igen.
  • Tryk OK

De blå linjer skal flyttes med henblik på fornuftige sideskift.

  • Træk de blå linjer som vist

 
  • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

  • Tryk Sidelayout

Nederst på skærmen til højre kan du zoome og få et overblik over udskriften.
  • Tryk Zoom ud til 20 %

Her ses udskriften. Bemærk at dataområdet tilpasses sidebredden. Den nederste kalender bestemmer skaleringen.

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle