Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Visning og udskrift


Sidefod med sti og filnavn

Du skal indsætte filnavn og sti i sidefoden i regnearket.

  • Vælg  fanen Vis | gruppen Projektmappevisninger

  • Tryk Sidelayout

  • Scrol ned på siden i regnearket

  • Klik i et felt i sidefoden

Herved fremkommer den kontekstafhængige fane Sidehoved- og sidefodsværktøjer

  • Vælg  fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer | Design

 

  • Vælg gruppen  Sidehoved- og sidefodselementer

  • Tryk Filsti (eller filnavn, hvis du ikke ønsker stien)

Herved fremkommer "&[Sti]&[Fil]" i feltet

  • Klik i regnearket Filsti

Herved fremkommer sti og filnavn i sidefoden


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle